Betalingsservice og fakturering

Denne artikel opsummerer de mest almindelige spørgsmål om betalingstjenester og fakturering.

Hvad er en betalingstjeneste?

En betalingstjeneste er, når fakturering og betaling for opkrævning udføres af en betalingstjeneste, der har et samarbejde med Zaptec opkrævningssystem.

Brugerhåndtering, betalingsrapporter og fakturering sker i teams med anlægsejeren (administrator) eller af betalingstjenesten.

 


Hvad har fakturering at gøre med Zaptecs opladningsløsning?

Hvis det er besluttet, at brugerne skal betale for deres eget ladeforbrug, så vil det være nødvendigt at få et samlet overblik over hver enkelt brugers ladehistorik.

Dette gøres på en meget enkel måde i administrationsværktøjet Zaptec Portal, ved at eksportere opladerrapporten direkte fra deres ladesystem.

 


Hvordan fakturerer jeg brugere for opladningsforbrug?

For at kunne fakturere for et opkrævningsforbrug er det vigtigt med et fakturagrundlag, der sikrer en retfærdig og sikker fordeling af omkostningerne.

Laderapporten fra Zaptec Portal giver et præcist overblik over ladeforbruget over en ønsket periode.

Her er det muligt at tilpasse opladerrapporten:

  • Ladestation
  • Brugerprofil
  • Ladechip / Ladekort

 

Dette vil være fakturagrundlaget for opkrævning af forbrug.

Før det er muligt at fakturere, skal der være indgået en aftale mellem brugerne og om prisfastsættelse og rutinerne omkring fakturering. Dette vil være op til bestyrelsen/virksomhedsledelsen at sætte på plads.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fakturere en bruger direkte fra Zaptec Portal.

Det er muligt at lade en kasserer i bestyrelsen tage sig af dette eller lægge jobbet til en forretningsfører.

ZAPTEC giver ikke retningslinjer for proceduren,
der står heller ikke nogen pris for opladning i Zaptec-portalen.


Jeg vil undgå at fakturere mine brugere, hvad kan jeg gøre?

Der er flere forskellige måder at håndtere ladeforbrug på i deres Zaptec ladesystem.

Såfremt en bestyrelse eller en virksomhedsledelse ikke ønsker at stå for fakturering eller administration vedrørende opkrævning og brug af anlægget, er det muligt at kontakte en betalingsservice, der er oplyst pr. Zaptecs hjemmeside.

 


Hvad får vi ved at vælge en betalingstjeneste?

En betalingsservice ordner alt omkring fakturering af strømforbruget for hver registreret bruger.

Dette hjælper et boligselskab med at sikre en retfærdig og sikker fordeling af omkostningerne vedrørende opladning af elbiler og hybridbiler.

Flere betalingstjenester giver desuden boligselskaber og/eller virksomheder mulighed for at angive en pris for opkrævning, prismodeller og baseret på brugersegment (beboer, gæst, medarbejder mv.)

Nogle betalingstjenester kan også tilbyde en drifts- og supportaftale, hvor betalingstjenesten håndterer henvendelser vedrørende kundesupport og driftssituationer på vegne af anlægsejeren (administratoren).

Hvordan ved jeg, hvad hver bruger betaler for deres opladningsforbrug?

For at finde ud af, hvad hver enkelt bruger skal betale for sit forbrug, skal følgende præciseres:

  • Priser for opladning
  • Tidsinterval for fakturering
  • Aktivering af godkendelse (brugerkontrol)

Det anbefales, at bestyrelse og/eller virksomhedsledelse kommunikerer en aftale på forhånd og gerne inden opladning påbegyndes, da det vil være betryggende for brugerne at være opmærksomme på, at opladning med Zaptec giver muligheder for en sikker og retfærdig fordeling af ladeforbruget.

 


Jeg har brugere, der ikke betaler, hvad gør jeg?

Hvis en/flere brugere ikke afregner for sig selv, og håndterer du faktureringen internt, vil der være mulighed for at tilknytte en forretningsfører og bede om assistance til opfølgning af betalinger eller du kan se nærmere på om en betalingsløsning evt. være noget for dig.

Zaptec ladesystem er designet til at sikre sikker og nem håndtering af ladeforbrug, historik og statistik i det gratis administrationsværktøj, Zaptec Portal.

Hvis det opfattes som tidskrævende eller du ønsker at se på alternativer.

Kontakt en betalingstjeneste, der er angivet på Zaptecs hjemmeside.

 


Vi har valgt en ekstern betalingsløsning, hvor kan brugerne se deres ladeforbrug?

Hvis du har og benytter en betalingstjeneste, vil den enkelte bruger løbende modtage en laderapport og/eller en kvittering for gennemført ladeforbrug.

Det er også almindeligt, at brugere af ladestanderne henter kvitteringer via "Min side" i online-løsningen og/eller via Telefon-appen til den aktuelle betalingstjeneste.

Har du spørgsmål eller andre henvendelser vedrørende modtagelse og indberetning om opladningsforbrug, så kontakt betalingsservicen.

Hvilke betalingstjenester kan jeg vælge imellem?

Der er flere forskellige betalingstjenester, du kan vælge imellem, de har alle løsninger, der bruger de oplysninger, der sendes fra Zaptec Portal.

Hvis du vil læse mere om, hvad de forskellige betalingstjenester tilbyder, så kan du klikke her for mere info

Var denne artikel en hjælp?
18 ud af 51 fandt dette nyttigt