Opladningshistorik og rapporter fra Zaptec Portal

Opladningshistorik og rapporter fra Zaptec Portal

Denne artikel indeholder information om forbrug, opladerrapport og ladehistorik.

Visningen og tilgængeligheden af ​​visse funktioner vil afhænge af, hvordan ladesystemet er sat op, samt hvilken adgang din brugerkonto har i Zaptec Portal.

 

Opladningshistorik

Alle opladningssessioner, der udføres på opladere, der er tilsluttet Zaptec-portalen, er registreret under ladehistorik.

Ladehistorikken danner grundlag for laderapporten, som kan sorteres ud fra forskellige udvælgelseskriterier; Tidsrum, ladestandere, brugerprofiler mm.

 

Hvem har adgang til at se opkrævningshistorik?

Brugerne kan få et overblik over deres eget ladeforbrug.

Ejere kan se ladehistorikken for deres ladestation.

Systemejeren kan se forbruget på alle ladestandere i systemet, og udskrive en laderapport.

 

Laderapport

En laderapport er en oversigt over forbruget i en installation over en given periode, baseret på forbruget fra hver enkelt oplader i systemet.

Opladningsrapporter er kun tilgængelige for systemejere.

Som systemejer kan du sikre en retfærdig fordeling af omkostningerne ved at bruge rapporten, der er tilgængelig i Zaptec-portalen.

Debiteringsrapporter kan eksporteres til Excel.

 

Ofte stillede spørgsmål

 

Jeg kan ikke hente opladerrapporter.

Årsagerne kan være som følger:

  • Der er endnu ingen opladningshistorik forbundet med installationen
    Klik på fanen Charging History i Zaptec Portal for at få et overblik over eventuelle opladningssessioner.
  • Der er en opladningshistorik forbundet med installationen, men datoen angivet i opladningsrapporten er ikke korrekt.
    Klik på fanen Charging History i Zaptec Portal for at få et overblik over eventuelle opladningssessioner.
    Hvis opladeren var offline under opladningssessionen, kan den faktiske opladningsdato afvige fra den dato, der er registreret under Opladningshistorikken.

 

Opladerrapport viser ikke det samme som på elmåler/faktura

Alle ladestandere logger og registrerer den strøm, der forbruges af køretøjet fra hver enkelt ladestation.

Systemet viser kun, hvad der forbruges af køretøjet, ikke det samlede strømforbrug på elmåleren. Er der andre apparater/belastninger, der er tilsluttet samme elmåler, vil dette blive registreret på elmåleren, men ikke på laderapporten.

Standby-strømforbruget på ladestationen er ca. 4 kWh (pr. måned).

 

Opladningssystemet var offline i sidste måned, og der er ikke registreret nogen opladningssessioner.

Ladestationerne virker stadig, hvis de er offline i længere perioder, men det kan påvirke datoen/klokkeslættet, når du efterfølgende ser på ladehistorikken.

 

Følgende ikoner vises under fanen Opladningshistorik i Zaptec Portal til offlineopladning:


Screenshot 2023-03-22 at 14.25.11.pngOpladningssessioner, der udføres, mens ladestationen har været offline, vil få dette ikon vist i opladningshistoriklisten.
Selvom opladningen blev udført offline, er datoen/klokkeslættet på listen på fanen Opladningshistorik korrekt.
Opladningsrapporten vil stadig registrere opladningen på den dato og det tidspunkt, hvor ladestationerne fik netværket tilbage.


Screenshot 2023-03-22 at 14.40.57.pngOpladninger, der udføres, mens ladestationen har været afbrudt fra internettet, og hvor datoen/klokkeslættet næppe er korrekt, vil vise dette ikon på ladehistoriklisten i Zaptec-portalen.
Ladestationen har været afbrudt i lang tid, og den interne hukommelse i ladestationen er blevet fuld.
Ladestationen skal have internet for at kunne indstille den korrekte dato og klokkeslæt.

 

Hvordan kan jeg se, hvad de forskellige beboere har brugt?

I Zaptec Portal kan en systemejer få et overblik over ladeforbruget for hver enkelt bruger i systemet.

Du kan bruge Zaptec-portalen til at hente et overblik over ladehistorikken og beregne, hvad hver enkelt skal betale ud fra opkrævningsrapporten.

 

Hver bruger kan også se deres egen opladningshistorik afhængig af den brugerrolle, de har fået til ladesystemet.

 

Hvorfor kan jeg ikke generere en laderapport for alle aktive ladestandere i systemet?

En laderapport vil kun give data for de ladestationer, der har haft en aktiv ladesession i den valgte periode.

Var denne artikel en hjælp?
14 ud af 60 fandt dette nyttigt