Start og stop opladning

Følg denne guide til start og stop ladning med Zaptec app.

  • Hvis du benytter 3.part app til integration til Zaptec Go fx Spirii, Monta, Greenbow, Powerfuel, Looad, Verdo, NRGi med flere vil denne guide ikke være brugbar, da du i så fald skal benytte din anden opladnings app!

Start og stop ladning - Offentlig adgang

Hvis godkendelse ikke er påkrævet på ladepunktet, vil ladningen automatisk starte når bilen er tilsluttet. Når bilen er sat til vil du se din ladeskærm i Zaptec app. Dér kan du følge et estimat over hvor mange kWh din bil har ladet.

For at afslutte ladningen, frakobl bilen eller tryk på Pause charging. Hvis du ønsker at genoptage ladningen senere kan du trykke Resume charging.

  • Status indikatoren vil starte med at blinke blåt når ladningen er startet og skifte til grøn når ladningen er afsluttet. På Zaptec Go vil lyset blive hvidt når bilen er fuldt opladet. 

6.5-inch Screenshot 6.jpg6.5-inch Screenshot 1.jpg6.5-inch Screenshot 10.jpg

Start og stop ladning - begrænset adgang

Hvis godkendelse er krævet for at benytte laderen, skal brugeren identificere sig selv før ladning er tilladt. Enten ved at bruge en registreret ladebrik, eller ved at benytte Zaptec App. Du vil fortsat kunne pause og genoptage ladningen i Zaptec App efter godkendelsen er accepteret uanset af om du har brugt brik eller Zaptec App til identifikation af brugeren.

For at starte ladning i Zaptec App

  1. Under Dashboard/home, find din lader
  2. Tryk  Godkend/Authenticate hvis du vil bruge din telefon til godkendelse, hold telefonen op til Zaptec enheden for at forbinde. Bemærk at Godkend/Authenticate knappen er ikke synlig hvis bilen ikke er forbundet.
  3. Når godkendelse er afsluttet vil ladningen starte og lyset skifte til blåt.

6.5-inch Screenshot 6.jpg6.5-inch Screenshot 7.jpg6.5-inch Screenshot 8.jpg

For at pause eller afslutte sessionen, tryk på Pause charging. Hvis du ønsker at starte eller genoptage ladningen senere kan du trykke Start charging igen. Du behøver ikke at godkende igen for at genoptage en session.

6.5-inch Screenshot 9.jpg6.5-inch Screenshot 5.jpg6.5-inch Screenshot 4.jpg

Start og stop ladning - Eco Mode 

Hvis du vil starte en session før et planlagt tidspunkt, kan du trykke Start charging under Home i app'en. For at pause/stoppe en session, tryk på Pause charging.

Eco mode start charging. authentication.jpegEco mode pause charging auth.jpgEco mode resume charigng ath.jpg

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
153 ud af 786 fandt dette nyttigt