Start og stop opladning

Sådan starter du opladningen

Tilslut køretøjet til din oplader
Opladerens statusindikator lyser blåt, når køretøjet er tilsluttet og klar til at lade op.
Statusindikatoren begynder at blinke blåt, når opladningen er startet.

 

Sådan stopper du opladningen

Statusindikatoren lyser grønt, når opladningen er fuldført. For at afslutte opladningen kan du gøre dette ved at koble bilen fra ladestationen.

 

Opladningen starter ikke

Hvis statusindikatoren er gul, er det ofte fordi den venter på autorisation. Gult lys kan også betyde, at opladeren venter på tilgængelig strøm på deres ladesystem, eller at Eco Mode er aktiveret.

 

Eco Mode

Eco Mode bruger historiske prisdata fra Nord Pool for at sikre, at opladningen sker, når elektriciteten er billigere. Tilføj oplysninger om, hvornår du normalt har brug for, at din bil skal oplades, og hvor meget energi du har brug for via Zaptec-appen.
Eco Mode i Norge, Sverige, Danmark og Finland bruger Nord Pools day-ahead-priser i stedet for historiske prisdata.

Hvis forbrugsmønstre afviger fra dette på nogle dage, kan du blot deaktivere Smart Eco Mode via Zaptec Portal eller appen og bruge den normale opladningstilstand.


Du kan styre Eco Mode ved at indstille afgangstidspunktet og minimumsenergien (kWh) i Zaptec Portal eller Zaptec-appen.


Eco Mode er inkluderet i alle Home-installationstyper, herunder Zaptec Go-installationer.

Var denne artikel en hjælp?
134 ud af 682 fandt dette nyttigt