Har Zaptec chargers indbygget overspændingsbeskyttelse?