WiFi - Forbindelse

 

Wi-Fi forbindelse er en nærliggende måde at forbinde din Zaptec lader til internettet.

I denne artikel kan du læse om Wi-Fi krav og anbefalinger for vores ladere.

 

Wifi_recommondations_.png

Grundlæggende indstillinger

  • Sørg for at 2.4 GHz er tændt I routeren så laderen kan lave en netværksforbindelse.
  • Ved flere Access Points, konfigurer en statisk kanal 1,6 eller 11 for at forhindre interferens mellem kanaler når flere AP (Access Points) er brugt.
  • Sørg for at din router ikke automatisk skifter kanal.
  • Statisk IP addresse**
  • Minimum -75dBm signal styrke til hver lader (Check via Zaptec Portal)

  • Ved en installation med mange AP'er, sørg for at de arbejder på forskellige kanaler.

    **Konfigureret via router

 

2.4 Ghz Wi-Fi

Alle vores ladere understøtter Wi-Fi som en kommunikations metode, men det skal være på 2.4Ghz type b, g eller n. De fleste routere nu til dags understøtter både  2.4 og 5 GHz. 

 

Router

ISP'en (Internet Service Provider) er den, der leverer internet via f.eks. en switch til installationen. For at du eller kunden selv kan styre netværket, anbefaler vi, at du altid sætter din egen router op. Så har du mulighed for at foretage de indstillinger som beskrevet ovenfor. Brug altid en industriel router, der er stabil og egnet til denne type installation. Sørg for, at internetudbyderen er informeret om, hvordan du har til hensigt at opsætte netværket.

 

Access point (AP)

Når du installerer adgangspunkter, skal du sørge for at bruge den rigtige type. Lang rækkevidde (LR) er god udendørs, og kort rækkevidde (SR) er god indendørs. Sæt kun strømmen på AP'erne op, når det er nødvendigt, så de ikke forstyrrer hinanden. Hvis AP'en er tæt på opladerne, kan det være en god idé at sænke strømmen i stedet. Sørg for, at AP'erne er på forskellige kanaler. Hvis der er flere AP'er, er det en fordel at "hvidliste" MAC-adresserne for opladerne til hvert AP for at forhindre, at opladerne opretter forbindelse til det samme AP eller til et AP med lav signalstyrke. Det er bedre at have nogle få velplacerede AP'er end mange dårligt placerede AP'er. Læs manualen omhyggeligt for at se, hvordan det AP, du har valgt, skal placeres i det miljø, hvor de skal installeres. AP'erne placeres således, at opladerne har mindst -75 dBm (læs mere under "RSSI").

DHCP

Ved installation med dynamiske IP-adresser (DHCP) er det særligt vigtigt, at netværket er dedikeret. Hvis netværket deles med andre, er det let at løbe tør for IP-adresser, hvilket resulterer i, at opladerne risikerer at miste forbindelsen. Hvis lejetiden er for lang, kan det tage tid for opladerne at få en ny tildelt IP-adresse. Da opladerne er individuelt tilsluttet, kræver hver enkelt oplader sin egen IP-adresse, så sørg for, at der er nok i DHCP'en.

Miljø

Når du opretter et WiFi, er det altid vigtigt at tage hensyn til omgivelserne på stedet. Alt påvirker signalstyrken og -kvaliteten. Hvis der er bevægelige dele som f.eks. døre/porte, vil de påvirke forholdene. Biler i en garage ændrer hele tiden forholdene. Materialet på vægge, lofter og gulve påvirker også, hvordan signalerne hopper tilbage. Hvert sted er unikt, så tag altid målinger før installationen for at undgå at blive overrasket og i værste fald at skulle lave installationen om.

Signal styrke (RSSI) 

Signalstyrken måles i dBm (decibel pr. milliwatt) og er en logaritmisk skala. Det betyder, at hvis RSSI reduceres med -3 dBm, halveres signalstyrken. Hvis den øges med 3 dBm, fordobles den. Så selv om forskellen mellem -75dBm og -78dBm kan virke lille, er en signalstyrke på -78dBm halvdelen af -75dBm. Husk dette, når du placerer AP'er.

 

Tabel over forskellige signalstyrker

-30 dBm

Ekstremt god

 

-50 dBm

Fremragende

 

-60 dBm

Meget god

 

-67 dBm

Godt

Tærskel for f.eks. stream

-70 dBm

Svag

Grænse for surfing, e-mail

-75 dBm

Svag

Grænseværdi for Zaptec

-80 dBm

Meget svag

 

-90 dBm

Ekstremt dårlig

 

 

Alle vores produkter bruger Wi-Fi antenner der er tilladt i forhold til EMC direktiver og regulationer. En mobiltelefon vil vise et højere signal, da mobiltelefoner ikke er begrænset af de samme EMC direktiver og regulationer. Hvilket betyder en lavere dæknings indikation på mobiltelefonen vil betyde at ladestationen ikke har nok Wi-Fi dækning.

All our products use WiFi antennas that are permitted in accordance with EMC directives and regulations. However, a mobile phone will indicate a higher coverage as mobile phones are not limited to the same EMC directives and regulations. Meaning, a low coverage indication on mobile phone will mean that the charging station has insufficient WiFi coverage.

 

Resumé

Dette er kun anbefalinger baseret på, hvordan man generelt opbygger et stabilt WiFi. Så dette er ikke unikt på nogen måde for opladere til elbiler. Hvis du føler dig usikker på, hvordan du opsætter et stabilt netværk, skal du altid søge hjælp hos en IT-tekniker eller konsulent.

 

Var denne artikel en hjælp?
24 ud af 38 fandt dette nyttigt