Smart Charge med Eco Mode

I denne artikel vil du lære mere om hvad Eco Mode er, hvordan det virker, og hvordan man aktiverer det.

 

Hvad er Eco Mode?

Når den er aktiveret vil Eco Mode prioritere ladning baseret på energi priser og de konfigurerede energi krav. Indtast blot afgangs tidspunkt og hvor meget energi du behøver - Eco Mode sørger for resten. Uagtet af leverandør af energi og hvilken Spot Pris aftale du har er de estimerede besparelser 15-20%.

Eco_mode_graph.png

I tillæg til afgangs tidspunkt og minimum energi (kWh) vil Eco Mode bruge spot priserne i dit område til at bestemme de billigste timer at lade på. 

Data kilden er næste dags spot priser fra Nord Pool.  Hver dag vil Zaptec Go indsamle priser for de næste 24-timer.

Nord Pool næste dags priser afhænger af forskellige priszoner. Danmark har 2 pris zoner. I Zaptec App kan du vælge din priszone afhængig af hvor du bor. DK1 er vest for Storebælt og DK2 er øst for Storebælt. DK1 vil være valgt som standard.

6.5-inch Screenshot 2.jpg

☝️Hvis du ikke er sikker på om du hører til DK 1 eller DK 2 kan du spørge dit energiselskab.

De fleste private forbrugere I Norge, Sverige, Danmark og Finland har spot priser, Eco Mode er kun tilgængelig I disse lande. Hvis forbrugeren har faste priser hos sin energileverandør (samme pris uafhængig af tidspunkt på dage), vil Eco Mode ikke udgøre en økonomisk fordel, blot forsinke opladningens start. Eco Mode vil dog kunne spare energi fra andre og udjævne belastningen på det offentlige net (grid'et), og derfor anbefaler vi at benytte Eco Mode trods du har fast pris.

☝️Der tages udelukkende højde for spot priser og ikke for tarifferne (fx højere tarif mellem 17-21)

 

 

Aktiver Eco Mode 

Du kan aktivere Eco Mode i Zaptec App. Dette vil have indflydelse på alle ladestationerne på din Installation hvis du har mere end 1. 

 1. I App'en; Find din installation under Chargers/Ladere, klick på Zaptec Services, og vælg Eco Mode
 2. Indtast dit afgangstidspunkt, hvor meget energi du forventer at lade (kWh) og din pris zone
 3. Klick på Activate/Aktiver knappen
 4. Næste gang du starter ladning vil den pulsere grøn.

☝️ Husk at strøm forbrug I forhold til distance kan variere fra bil til bil og I forhold til udendørs temperaturer.

6.5-inch Screenshot 3.jpg6.5-inch Screenshot 4.jpg

Start og stop ladning med Eco Mode

Du kan ændre detaljerne for dit forbrug så ofte du vil. For eksempel, hvis dig daglige forbrug ændres på forskellige dage, du kan også nemt deaktivere Eco Mode for en enkelt ladesession i App'en.

 

Hvis du ønsker at starte en session før den planlagte tid kan du trykke "Start charging" knappen under Hjem I appen. For at pause/stoppe en session, tryk på "Pause charging" knappen.

Eco mode start charging. authentication.jpeg Eco mode pause charging auth.jpg

Teknisk information 

Når Eco Mode er tændt er start tiden baseret på 1) kundens ønskede konfigurationer 2) energi priser. Med andre ord, når du sætter din bil I laderen, vil den automatisk sende vigtige data til Zaptec Cloud så Eco Mode kan optimere ladningen.

Las os simulere en ladesession ved ladehastighed på 11kWh (16A).

 1. Baseret på kundens valgte konfiguration, estimerer Eco Mode hvor mange timer der behøves ladning for at opnå den ønskede effekt.


 2. Så findes den billigste time at lade bilen I imellem bilen er "sat I stik" til det af brugeren valgte afgangstidspunkt. Den billigste time vil være udgangspunkt for ladningen, I dette eksempel 11kWh er nu planlagt fra kl 01.00 til 01.59

 3. Herefter vil Eco Mode starte med at sammenligne priser på "hver side" af den planlagte time, og vælge den billigste time. Her fra 02.00 til 02.59.
  Bemærk! Hvis prisen er den samme både før og efter den planlagte time, vil den altid starte den på den tidligste time. (Hvilket betyder at bilen vil være færdig en time tidligere.

 4. Denne beregningsprocedure vil fortsætte indtil den ønskede mængde energi (kWh) er planlagt og opnået.

 

Eco Mode + Zaptec Sense

ECO mode er en funktion som kan bruges selvstændigt, med cloud-planlagt strømstyring eller med Zaptec Sense.

Når det bruges med Zaptec Sense, vil Zaptec Sense beskytte hovedsikringen medens Eco Mode ladning er igang. Til Zaptec Sense benytter vi historisk data til at kunne estimere hvor hvor meget strøm der er tilgængeligt, vi kan ikke forudse installationens behov. Det er ikke 100% præcist, men det skulle være nok til at tilbyde forbedring af strømstyring.

Eco Mode planlægger simpelthen hvornår ladning skal startes baseret på energi priser og konfigureret energi krav. Når manuelt power management/API benyttes der kun taget højde for dette når ladningen starter. Det betyder at hvis den tilgængelige strømstyrke justeres under eller efter Eco Mode har planlagt opladningen,  kan det forekomme at bilen ikke når at blive laddet fuldt. Dette er ikke noget Eco Mode kan forudse eller planlægge for.

6.5-inch Screenshot 1.jpg

Q&A

Stopper Eco Mode for ladningen når den opnåede mængde (kWh) er nået? 

Nej, bilen bestemmer hvornår ladning skal stoppes, så ladning fortsætter til bilen er fuld, eller har nået den i bilen indstillede ladegrænse. Mængden af kWh der indstilles i Zaptec Appen benyttes udelukkende til beregning af hvornår ladning skal starte. Man skal sætte en forventet værdi, fordi Zaptec Go ikke kender bilens batteri niveau.

 

Tager Eco Mode højde for bilens batteri niveau? (State of Charge (SoC)). 

Nej. Laderen eller Eco Mode kender ikke bilens SoC, og vil derfor ignorere den aktuelle status på batteriet, dette kan lede til forvirring når:

 • Hvis bilen behøver færre eller flere kWh end det "minimum energi" er sat til i App'en
 • Hvis bilen kræver/tager mindre energi end det "minimum energi" er sat til i App'en, i så fald vil ladningen blive færdig i begyndelsen af Eco Mode planlægningen. Hvor den potentielt kan lade i mindre optimale timer.
 • Hvis bilen lader mere end det "minimum energi" er sat til i App'en, så vil ladesessionen fortsætte efter hvornår Eco Mode "tror ladningen vil slutte indtil batteriet har nået sin 100% grænse/bilens max indstilling. I så fald vil ladningen blive færdig efter i slutningen af Eco Mode planlægningen. Hvor den potentielt kan lade i mindre optimale timer.

Bliver elselskabernes tariffer taget med i betragtning ved Eco Mode?

Nej, tarifferne bliver ikke taget med i betragtning ved denne funktion. Hvis du ønsker at skære ned på ydelsen anbefaler vi at du justerer på strømstyrken så effekten (kW) bliver begrænset. For nuværende er det ikke noget du kan justere i Zaptec App. Kontakt os eventuelt for yderligere assistance.

 

Kan jeg bruge Eco Mode med 3.part? Fx Tibber eller Enegic ?

Nej. Zaptec behøver kontrol over installationen for at Eco Mode fungerer fuldt ud som forventet.
Hvis du tænder for Eco Mode er det ikke længere muligt at opdatere den tilgængelige strømstyrke via API'et.

 

Er det muligt at anvende Eco Mode når laderen kører i Stand Alone Mode?

Nej. Ingen af smart funktionerne vil virke i Stand Alone mode.

 

 

 

 

 

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
65 ud af 98 fandt dette nyttigt