Introduksjon til Zaptec Sense

Zaptec Sense er en smart enhet for effektmåling som hjelper deg å utnytte strømmen på en smartest mulig måte, uten å påvirke resten av bygningen eller hovedsikringen. Basert på det totale strømforbruket vil Sense automatisk justere ladehastigheten avhengig av tilgjengelig strøm.

 

☝️Sense er tilgjengelig for alle boliger, delte boliger og næringseiendommer. 

 

sense_.jpeg

 

Hva gjør Zaptec Sense? 

Sense mottar en rapport med den samlede kraften som brukes i den spesifikke evalueringsperioden. Laderen bruker så disse målingene til å regulere hvor mye strøm som kan brukes til lading. Når strømforbruket i lokalene er lavt, vil Zaptec Sense sørge for at ladehastigheten økes og omvendt. 

 

Sense_Lines_2__.pngSense_Lines.png

Så hvis det er lite strøm tilgjengelig i bygningen, kan du nå lade elbilen uten risiko for overbelastning og strømbrudd, eller andre installasjonskostnader som byggebidrag, sikringsoppgradering og ny transformator. 

 

Hvor fungerer Zaptec Sense? 

Alle boliger, bofellesskap og næringseiendommer hvor tilgjengelig strømforsyningskapasitet for lading av elbiler er begrenset. 

 

 

Sense Generic og Sense HAN

Vi vet at det finnes forskjellige typer e-målere der ute, så for å sikre at alle behov ble dekket, laget vi to versjoner av Zaptec Sense. 

  1. Sense Generic (APG) for installasjoner uten tilgang til smartmålerport (HAN/P1). 
  2. Sense HAN (APH) for installasjoner med AMS. Koblet til HAN (RJ-45) porten. 
AMS står for "Advanced Measurement Systems". Begrepet brukes om de nye digitale 
strømmålere, også kalt smartmålere. Den smarte måleren måler kontinuerlig hvor mye
strøm du bruker, og rapporterer forbruket ditt automatisk hver time slik at du slipper
å lese strømmen selv.
Kilde: ENOVA.no

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
6 av 15 syntes dette var nyttig