Administrer Sense i Zaptec Portal

I denne guiden viser vi deg hvordan du styrer og tolker Sense i Zaptec Portal. 

Hvis du ikke allerede har satt opp Sense, kan du lese om hvordan du gjør dette i denne artikkelen. Klikk her for installasjon av Sense HAN.

 

Hvor finner jeg Zaptec Sense i Portalen?

For å se detaljer om Zaptec Sense i Portalen gå til Installasjon, velg Innstillinger, og klikk på Effektstyring. Grunnen til at det står Zaptec APM og ikke Zaptec Sense, er at vi ikke har oppdatert Portalen med det nye produktnavnet. 

☝️ Hvis du har tilgang til mer enn en installasjon, kan du finne Sense ved å søke etter serienummeret. Under fanen Installasjoner i Portalen, bruk søkefeltet og skriv inn → apm “kode”. F.eks. apm "apm002816"

 

Under effektstyring kan du se innstillinger data rapportert fra din Sense.

Screenshot_2022-11-22_at_14.32.48.png

Sensor ID: Serienummeret til modulen

Hovedsikring (A): Maksimal strøm tillatt på kretsen der energisensoren befinner seg. Dette er vanligvis tilsvarende hovedsikringen på stedet, som navnet antyder. Det er mulig å sette denne verdien lavere enn den fysiske kretsbryteren for å begrense det totale energiforbruket ytterligere. Strømmen som er tilgjengelig for lading, er differansen mellom denne verdien og strømmene som måles av energisensoren. Hvis hovedsikringen er over 63A, vil skaleringsfaktoren være synlig, og du må fylle ut riktig verdi.

Skaleringsfaktor: Noen AMS-sensorer krever at det påføres en skaleringsfaktor på målingene for å få riktig verdi. Kun synlig hvis hovedsikringen er over 63A. Vennligst se AMS-dokumentasjonen for riktig skaleringsfaktor for installert maskinvare.

Scaling_factor.png

Tilgjengelig strøm φ1, φ2 og φ3: Viser tilgjengelig strøm for lading av elbil. Disse verdiene er de siste målingene i evalueringstiden. Hvis en av fasene har en lavere verdi, betyr det at bygningen trekker mer strøm fra den fasen. Det er den laveste av de tre verdiene som bestemmer ladestrømmen.

  • For et IT 3-fase nettverk må du ha tilstrekkelig tilgjengelig strøm på to faser for å kunne lade.
  • For Go-ladere på en 3-faset installasjon, uavhengig av nettverkstype, må det være tilstrekkelig strøm på alle faser for å kunne lade. Siden Go-ladere ikke kan fasebalansere, vil de ikke kunne starte lading før det er tilstrekkelig strøm på alle faser. Dette er ikke relevant for Zaptec Pro.

Hvordan tolker jeg grafen?

💡 kWh er en måleenhet for energi, mens kW er en måleenhet for effekt. I dette tilfellet, når kW brukes, viser det hvor mye strøm som blir brukt akkurat der og da. Når man refererer til begrepet kWh, viser det hvor mye energi som er brukt over en lengre periode (resultatet).

image__1_.png

Kapasitet (kW)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.06.png: Maksimal strøm tillatt på kursen der e-meteret er plassert. Kontrollert av verdien som er satt under hovedsikringen (A)

Total energi (kWh)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.13.png: Totalt antall energi brukt på installasjonen. EV-lading + annet.

Ladeenergi (kWh)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.17.png: Timesverdier. Viser hvor mye strøm som brukes på EV-lading.

Målt effekt (kW)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.23.png: Målingene fra HAN-porten. Sense kan ikke hindre at andre ting blir brukt på anlegget. For eksempel kan du se på bildet at den gule grafen går over den røde linjen (kapasitet hovedsikring), noe som betyr at kraften som brukes på installasjonen er høyere enn den maksimale strømmen som er tillatt for EV-lading.


Dynamisk effektbegrenser

Den dynamiske effektbegrenseren er en verdiøkende tjeneste for Pro-installasjoner med Zaptec Sense. Effektbegrenseren hindrer ladesystemet fra å være årsaken til effekttopper, utover det eieren velger som effektbudsjett.

Hvordan fungerer det?

Hver time sender vi en melding med siste times energi til skyen. Disse verdiene brukes til å begrense eller hindre lading i perioder der strømforbruket er høyt og utsette lading til strømforbruket synker. Ved å gjøre dette kan du unngå at total energi overstiger definerte tariffgrenser, noe som kan spare installasjonseieren for å måtte betale en høyere strømtariff enn nødvendig.

Siden vi bare kontrollerer ladesystemet, kan vi ikke garantere at bygningen alene ikke forbruker over en slik grense, men vi kan forhindre at ladesystemet bidrar til å overskride grensen.

Effektbudsjett:
Konfigurerer maksimal effekt som ladesystemet kan legge til på toppen av bygningens strømforbruk innenfor en kalendermåned. Standardverdien er 0 kW der ladesystemet er begrenset til bygningens maksimale strømforbruk.

Rollover-prosentandel:
Dette viser hvor mye av bygningens maksimale kraft som overføres fra en måned til den neste. Standarden er å starte hver ny periode med 75% av forrige måneds maksimum.

Screenshot_2022-11-23_at_09.52.03.png

Dynamisk effektgrense (kW)Screenshot_2022-11-22_at_20.10.53.png: Viser effektbudsjettet som begrenser ladesystemets effekt.


Automatisk effektbegrenser (Norge)

Automatisk effektbegrensning er en verdiøkende tjeneste for norske hjemmeinstallasjoner med Sense. Tjenesten er kun tilgjengelig i Norge fordi effekttariffen ikke gjelder andre steder.

Denne funksjonen hjelper deg med å kontrollere kapasitetsnivået for effekttariffen (innført i Norge 1. juli 2022) ved å sørge for at lading ikke bidrar til å overskride grensen du velger.

For å aktivere denne funksjonen logger du deg på portal.zaptec.com, går til installasjonen og trykker på fanen effektstyring. Du må også sørge for at Zaptec Sense / APM er tilkoblet. Dette vil snart være tilgjengelig under installasjonen i Zaptec-appen.

Bruk menyen til å spesifisere kapasitetsleddet. Velg mellom: 2-5 kW, 5-10 kW, 10-15 kW eller 15-20 kW.

Husk at braketten vil begrense tilgjengelig ladestrøm for installasjonen. Hvis hovedsikringen er på 63A og du velger braketten 5-10kW, vil den effektive strømbegrensningen bli satt til 25,1 A i stedet for 63A. Det betyr at det aldri vil være mer enn 25,1 A tildelt for lading av elbiler på installasjonen.

Screenshot_2022-11-22_at_20.58.29.png

Når du har valgt et trinn, vil denne meldingen dukke opp under hovedsikringen (A) i Portalen:

Screenshot_2022-11-23_at_09.17.21.png

Funksjonen vil også være synlig i grafen:

Sense_Graph_Automatic_power_limit_.png

Automatisk effektbegrensning (kW)Screenshot_2022-11-22_at_20.10.53.png: Viser kapasitetsleddet. Grensen beregnes ut fra den valgte kapasitetsnivåtrinnet.


 

Var denne artikkelen nyttig?
5 av 11 syntes dette var nyttig