Enova-støtte med Zaptec produkter

Gjennom Enovas «Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger» kan du få dekket 35% av investeringen, inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig. 

enova.webpKilde: Enova.no 

Kriterier for å få støtte:

  • Et system som kan motta informasjon om strømpris og justere forbruket ut fra denne
  • Strømforbruk som kan lagre energi og flytte forbruket til tider på døgnet med lav strømpris (for eksempel varmtvannstank, elbillading og gulvvarme)
  • Du må ha to eller flere produkter som kan styres for å få støtte.
  • Styringssystemet må kunne passe på at hovedsikring ikke blir overbelastet og ha styring basert på kapasitetsleddet til nettleien. 
  • Alt som krever installasjon må være utført av fagfolk.
  • Kjøp og eventuell installasjon av alle produktene, må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato. 

Enova sine nettsider kan du lese mer og søke om støtte til "Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger". 

 

Zaptec produktkombinasjoner:

Eksemel:

  • To Zaptec ladebokser + en styringssentral/tjeneste.
  • To Zaptec ladebokser + Tibber Pusle inkludert i samme installasjon.
  • To Zaptec Go + Zaptec Sense.*

*Dagens kriterier spesifiserer ikke at alle laster i boligen skal kunne styres fra et og samme system, så denne løsningen kan enn så lenge bli godkjent. Dette er nemlig det Enova kaller en «lock in» - løsning som begrenser muligheten il å inkludere andre energilagre i systemet. som varmekabler eller varmtvannstank. I den forbindelse anerkjenner Zaptec behovet for mer fleksible styringssystemer som kan håndtere ulike laster i boligen.

Av den grunn så anbefaler vi å kombinere Zaptec ladeboks med for eksmepel en leverandøruavhengig HANport-adapter som sender data en hub på markedet som også kan prate med andre laster i boligen, slik at du kan få en helhetlig strømstyringsløsning for hele husholdningen.

 Eksempel på annen løsning som ikke funker: Har du for eksempel en Zaptec Go + 1 Zaptec Sense + et rele til smart varmtvannsbereder vil det ikke godkjennes. Dette er fordi det smarte releet da ikke kan styres etter samme styringssystem som elbilladeren. Den smarte varmtvannstanken kan da ikke styres etter strømpris og boligens totale strømforbruk.

 

Systemerklæring 

Systemerklæring ligger vedlagt i denne artikkelen, denne kan lastes ned og brukes i søknaden til Enova. 

Var denne artikkelen nyttig?
11 av 11 syntes dette var nyttig