Temperatur og ladehastighet

Det er flere faktorer som spiller inn på ladehastigheten, blant annet bilens ombordlader, strømnett, ladekabel, kapasitet på ladestasjonen og temperatur. I denne artikkelen skal vi se nærmere på temperatur og ønsker å gi deg en klar forståelse av hvordan vi prioriterer sikkerheten gjennom sommervarmen.

Les også: 
Hva påvirker ladeeffekten

Circle K om hva som påvirker elbilens ladehastighet

 

Tilpasset ulike forhold

Zaptec Go er designet for å lade med høyest mulig hastighet, og designet er konstruert for å tåle varmen som genereres under lading. Men jo mer strøm som strømmer, desto mer varme genereres.

Vi måler hele tiden flere punkter i laderen og har seks ulike sensorer i hjemmeladeren Zaptec Go. Det er tre på energimåleren (en for hver fase), en på Type 2-kontakten, en på kabelterminalene og en på kretskortet. 

Når komponentene i laderen blir for varme, begrenser de kapasiteten sin i samsvar med algoritmen. Laderen kjøles altså ned automatisk ved å opprettholde en lavere ladehastighet over tid.

Med de interne sensorene som er til stede i Zaptec Go, og som kontinuerlig overvåker produktet, sikrer vi på denne måten trygg og sikker drift.

 

Hva påvirker intern temperaturen?

Forskjellige faktorer kan påvirke den interne temperaturen i ladeenheten, for eksempel:

  • Eksponering av laderen for sollys
  • Begrenset luftsirkulasjon
  • Høy omgivelsestemperatur
  • Montert på en svært isolerende overflate
  • En smal tverrsnitt elektrisk tilførselskabel (f.eks. 4mm2)
  • Bruk av en ladekabel med liten leder tverrsnitt (f.eks. 4mm2)

 

Konservativ algoritme

På en varm sommerdag kan ladefarten reduseres raskere. Det er vi som har satt denne grensen i algoritmen, men vi vurderer nå om vi er for konservative i vår tilnærming til varme i laderen.

Vi har sett tilfeller der ladehastigheten begrenses tidligere enn det algoritmen antyder. Dette er da et unntak fra standarden og vi adresserer for øyeblikket dette problemet med å utvikle oppdatert programvare som vi ønsker å teste på de individuelle tilfellene der unormal oppførsel er rapportert. 

 

Merk at uavhengig av hvilke oppdateringene vi gjør på algoritmene så inngår disse varmesensorene i et sikkerhetssystem som automatisk beskytter produktet. Noe som vil si at det aldri ville medført økt sikkerhetsrisiko selv om vi tillater lading med høyere effekt. 

 

 

 

 
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 16 syntes dette var nyttig