Betalingstjenester & fakturering

I denne artikkelen så er det oppsummert de vanligste spørsmålene rundt betalingstjenester & fakturering.

Hva er en betalingstjeneste?

En betalingstjeneste er når fakturering og betaling for lading utføres av betalt tjeneste som har et samarbeid med Zaptec ladesystem.

Bruker håndtering, betalingsrapporter og fakturering gjøres i lag med anleggseier (administrator) eller av betalingstjenesten.

 

Hva har fakturering å gjøre med Zaptec sin ladeløsning?

Dersom det er besluttet at brukerene skal betale for sitt eget ladeforbruk, så vil det være nødvendig å få en samlet oversikt på hver bruker sin ladehistorikk.

Dette utføres på en veldig enkel måte i administrasjons verktøyet Zaptec portal, ved å eksportere laderapport rett fra deres Zaptec ladesystem.

 

Hvordan fakturerer jeg brukere for ladeforbruk?

For å kunne fakturere for et ladeforbruk er det viktig å få et fakturagrunnlag som sikrer en rettferdig og sikker fordeling av kostnadene.

Laderapporten fra Zaptec portal gir nøyaktig oversikt på ladeforbruket over en ønsket tidsperiode.

Her er det mulig å tilpasse laderapporten:

  • Per ladestasjon
  • Per brukerprofil
  • Per ladebrikke / ladekort 

Dette blir fakturagrunnlaget for ladeforbruket. 

Før det er mulig å fakturere må det være inngått en avtale mellom brukerene og  hva gjelder prissetting og rutinene rundt faktureringen. Dette vil være opp til styret/bedriftsledelse å få på plass.

Per nå er det ikke mulig å fakturere en bruker direkte fra Zaptec portal.
Det er mulig å la en kasserer i styret ta seg av dette eller sette jobben til en forretningsfører.

ZAPTEC legger ingen føringer for fremgangsmåten, og oppgir heller ingen 
pris for lading i ZAPTEC Portal.

Jeg vil slippe å fakturere brukerne mine, hva kan jeg gjøre?

Det finnes flere ulike måter å håndtere ladeforbruket i deres Zaptec ladesystem.

Dersom et styre eller en bedriftsledelse ikke ønsker å ha ansvaret for fakturering eller administrering rundt lading og bruk av anlegget, er det mulig å kontakte en betalingstjeneste som er opplyst på Zaptec sin hjemmeside.

Hva får vi ved å velge en betalingstjeneste?

En betalingstjeneste ordner alt rundt fakturering av strømforbruket til hver registrerte bruker.

Dette hjelper et boligselskap å sikre en rettferdig og sikker fordeling av kostnader vedrørende lading av elbiler og hybridbiler.

Flere betalingstjenester gir også boligselskap og/eller bedrifter muligheten til å spesifisere pris for lading, prismodeller og utifra bruker segment (beboer, gjest, ansatt ol.)

Enkelte betalingstjenester kan også tilby drifts og supportavtale, der betalingstjenesten håndterer henvendelser vedrørende kundestøtte og drifts situasjoner på vegne av anleggseier (administrator).

 

Hvordan vet jeg hva hver bruker skal betale for sitt ladeforbruk?

For å kunne finne ut hva hver enkelt bruker skal betale for sitt forbruk må følgende være avklart:

  1. Prissetting for ladingen
  2. Tidsintervall for fakturering
  3. Aktivering av autentisering (brukerkontroll)

Det anbefales at styret og/eller bedriftsledelsen kommuniserer en avtale på forhånd og helst før oppstart av lading, da det vil være betryggende for brukere å være klar over at lading med ZAPTEC gir mulighetene for en sikker og rettferdig fordeling av ladeforbruk.

 

Jeg har brukere som ikke betaler, hva gjør jeg?

Dersom en/flere brukere ikke gjør opp for seg, og dere håndterer faktureringen internt, vil det være en mulighet å koble inn en forretningsfører og be om bistand når det gjelder oppfølging av innbetalinger eller du kan se nærmere på om en betalingsløsning kan være noe for dere.

Zaptec ladesystem er lagt opp for å sikre trygg og enkel håndtering av ladeforbruk, historikk og statistikk i det kostnadsfrie administrasjons verktøyet, Zaptec portal.

Dersom det oppleves som tidkrevende eller dere ønsker å se på alternativer.

Kontakte en betalingstjeneste som er opplyst på Zaptec sin hjemmeside.

 

Vi har valgt ekstern betalingsløsning, hvor kan brukere se sitt ladeforbruk?

Hvis dere har og bruker betalingstjeneste vil den enkelte brukere jevnlig motta laderapport og/eller kvittering for utført ladeforbruk.

Det er også vanlig at brukere av ladestasjonene kan hente ut kvitteringer via "Min side" i nettløsningen og/eller via Telefon App til den gjeldende betalingstjenesten.

Hvis du har spørsmål eller andre henvendelser rundt kvittering og rapport over ladeforbruk, kontaktes betalingstjenesten.

 

Hvilke betalingstjenester kan jeg velge mellom?

Det er flere ulike betalingstjenester du kan velge mellom, de har alle løsninger som benytter seg av informasjonen sendt fra Zaptec portal.

Hvis du ønsker å lese mer om hva de forskjellige betalingstjeneste tilbyr, så kan du klikke her for mer informasjon. 

Var denne artikkelen nyttig?
18 av 52 syntes dette var nyttig