Zaptec Portal - Oppdateringer

6.5.3 – September 9, 2021

 • Minor improvements and updates

6.5.2 – September 1, 2021

 • OCPP: Fix feil starttid for ugyldige økter. I noen tilfeller når ladestasjoner har ustabile nettverkstilkoblinger, kan den første starttiden som rapporteres til OCPP være feil. I disse tilfellene blir den første transaksjonen ugyldig, og en ny transaksjon blir sendt med riktig start- og sluttid. Før denne utgivelsen kan sluttiden for ugyldige økter i noen tilfeller være før starttiden. Dette er nå løst, og ugyldige økter bør nå ikke ha noen varighet (start time = end time)
 • API: Lagt til flere installasjonsdetaljer for ladere som returneres av api/chargers/{chargerId} 
 • Generell stabilitet og ytelsesforbedringer.

6.3.3 - 27. april 2021

 • Portal og API vil nå liste alle ladesesjoner knyttet til ekstern operatør uavhengig av lengde
 • Lagt til støtte for Zaptec nye driftsmeldinger: https://zaptec.statuspage.io/ 

6.3.2 - 9. mars 2021

 • Utbedret en feil hvor OCPP tilkoblingsstatus i noen tilfeller var feil i Zaptec Portal
 • OCPP "free charging" kan nå konfigureres med en egendefinert konfigurasjonsnøkkel, se mer i vårt integrasjonsdokument som du finner her: https://zaptec.com/for-forhandlere/  

6.3 - 17. februar 2021

6.2 - 17. januar 2021

 • Lagt til svensk oversettelse
 • Fjernet dokumentasjon for utdaterte API-metoder. Integrasjoner som benytter API-metoder som ikke er dokumentert i http://api.zaptec.com/help/index må snarest mulig oppdateres. Utdaterte API-metoder vil deaktiveres etter 1. april 2021.

6.1.1 - 6. januar 2021

6.1 - 1. desember 2020

 • For å unngå misforståelser endrer vi nå status-tekst for avsluttet lading. "Ferdig" vil vises som "Kjøretøy stoppet lading" dersom kjøretøyet har avsluttet lading, og "Stoppet grunnet feil" dersom lading er avsluttet pga. feil.

6.0 - 4. november 2020

 • Mer robust håndtering av ladesesjoner for ladestasjoner med FW versjon fra 3.2.
 • Periodiske OCPP MeterValues sendes nå kun når ladestasjonen er i aktiv lading. Ved overgang til og fra SuspendedEV, sendes MeterValues av typen Interruption.Begin og Interruption.End for å informere om verdier ved overgangen.
 • Utbedret en feil ved visning av APM data under installasjonsdetaljer for brukere med eier-rolle.

5.9.1 - 9. juli 2020

 • Forenklet tilgangstyring for ZAPTEC HOME-installasjoner. Eiere av HOME-installasjoner som ikke benytter autentisering, vil nå se lading på installasjonen som sin egen både i ZAPTEC Portal og app.

5.9.0 - 2. juli 2020

 • Utvidet OCPP støtte
  • Det er nå mulig å sette ladestasjoner ut av drift gjennom OCPP ChangeAvailability
  • Støtte for offline autentiseringslister

5.8.0 - 27. april 2020

 • Lagt til mulighet for å aktivere automatiske firmware oppdateringer (installasjonsinnstilling).
 • Installasjonseiere kan nå sette prioritert ladestrøm på individuelle ladestasjoner (ladestasjonsinnstilling).
 • Viser nå APM WiFi signalstyrke under installasjonens effektstyrings-innstillinger.
 • Brukere med service-rolle kan nå få tilgang til ladestasjonens online-historikk.
 • OCPP: Fast idTag kan nå konfigureres på ladestasjon i tillegg til installasjon (ladestasjonsinnstilling).
 • Fikset feil installasjonsikon i overskrift på ZAPTEC HOME ladestasjoner.
 • Fikset feil i APM diagram for IT 3-fase strømnett.

5.6.0 - 13. januar 2020

 • Støtte for utvidede ladesesjonsdetaljer for ladestasjoner med firmware 3.0.0 eller nyere.
 • Forbedret stabilitet for OCPP tilkoblede ladestasjoner.
 • Fikset en feil der ladebrikke-kode i noen tilfeller kunne bli brukt igjen. Etter at en ladesesjon ble stoppet med OCPP RemoteStopTransaction, uten at kabel ble koblet fra.

5.5.0 - 18. november 2019

 • Støtter nå trefaselading på IT nett der ladestasjonen har firmware 2.8.0.1 eller høyere. Se mer informasjon i vår kunnskapsbase.
 • Lagt til maksgrenser for ladehistorikk liste API-et. Dersom ingen PageSize er angitt vil vi nå returnere 500 sesjoner. Maksimalt sidestørrelse er 5000. For å hente ut flere sesjoner kan man bla gjennom sidene ved å bruke PageIndex.
 • Utbedret en feil i rettigheter for brukergrupper opprettet av partnere, og redigering av disse.
 • Utbedret en feil hvor det ikke var mulig å legge til OCPP standard ladestasjonspassord på mer enn 20 tegn på installasjonsinnstillinger.

5.4.1 - 23. oktober 2019

 • Brukere med service-rolle kan nå se installasjonens brukere og deres tilgangsnivå.
 • Utbedret en feil der ladestasjons-innstillingen “Lås ladekabel til ladestasjonen når tilkoblet kjøretøy” ikke fungerte for ladestasjonseiere.

5.4.0 - 23. september 2019

 • Mulighet for å låse ladekabel til ladestasjon så lenge den er tilkoblet kjøretøy.
 • Ytelsesforbedringer som påvirker OCPP tilkoblinger.
 • Flere ladekort kan nå legges til på en brukerinvitasjon (komma separert).
 • Mindre forbedringer og feilfikser i brukergrensesnitt.

5.3.0 - 29. august 2019

 • Ytelsesforbedringer ved uthenting av tilgangsnivå.
 • Rettet en feil hvor web hook kall for avslutning av ladesesjon ikke ble utført om det første kallet feilet. Ventende web hook kall vil bli forsøkt på ny etter denne endringen.
 • Fikset en feil hvor knappen for å sende invitasjon på ny fra tilgangslisten ikke var synlig.
 • Fikset en feil som gjorde at ladestasjonens PIN kode ikke ble vist for brukere med tilgang.
 • Forberedt betalingsløsning på det nye PSD2 EU reglementet (Strong Customer Authentication – SCA).

5.1.1 - 13. august 2019

 • Lagt til mulighet for å legge til ladebrikke ved invitasjon av bruker til installasjon eller ladestasjon.
 • Lagt til mulighet for å invitere brukere til brukergrupper.
 • Viser nå individuelle ladestasjonstilganger under installasjonstilgang.
 • Brukergrupper kan nå konfigureres for å tilby brukerstøtte.

5.1.0 - 27. juni 2019

 • Lagt til en dashboard-modul som viser ladestatistikk for installasjoner hvor pålogget bruker har eiertilgang.
 • Bedre støtte for en-fase ladeanlegg i tre-fase installasjoner hvor ladeanlegget ikke er installert på fase 1.
 • Forbedre fasebalansering i ladeanlegg som benytter ZAPTEC APM og har få aktive ladestasjoner.

5.0.4 - 24. mai 2019

 • Justeringer på laderapport API (/api/chargehistory/installationreport):
  • Lagt til bruker ID og fullt navn i brukerdata ved gruppering på bruker eller ladebrikke.
  • Lagt til mulighet for å generere rapport fra installasjons ID.

5.0.3 - 21. mai 2019

 • Åpnet for å installere ZAPTEC HOME ladestasjoner i Sverige, Sveits, Island og Nederland. Merk at ZAPTEC PREMIUM kun er tilgjengelig i Norge.
 • Lagt til informasjon om APM uten nett til eieres e-postvarsel.
 • Lagt til mulighet for å logge ut fra alle påloggede enheter. Funksjonen er tilgjengelig på din ZAPTEC Portal profil-side.
 • Enkelte andre mindre justeringer.

5.0.2 - 10. mai 2019

 • API/OCPP: Utbedret en feil der ladesesjoner ikke alltid ble avsluttet fra en ekstern stopp kommando.

5.0.1 - 6. mai 2019

 • API: Fjernet properties som krever ACL oppslag fra ladestasjoner returnert av metoden api/chargers, om PageSize ikke er angitt eller over 100.

5.0.0 - 29. april 2019

 • Lansering av ZAPTEC HOME PREMIUM (https://zaptec.com/premium-pakken/).
 • Utbedret en feil der nye ladepunkt ikke ble aktivert som standard.
 • Lagt til en opsjon for å tillate anonym lading på installasjoner konfigurert med OCPP eller web hooks autentisering (krever ladestasjons-firmware >= v2.6.2.6).
 • OCPP kontrollerte ladestasjoner uten nettverksforbindelse vil nå gi minimum ladestrøm.
 • Ladestasjonsstatus viser nå i ladestasjonslisten tilgjengelig for brukere med bruker, eier eller service rolle.
 • Viser navnet på brukt ladebrikke i installasjonens ladehistorikk når bredde er over 1280px.
 • Lagt til en mulighet for brukere å endre deres brukernavn (e-postadresse). Funksjonen er tilgjengelig fra brukerprofilen i ZAPTEC Portal.
 • Oppdatering til vilkår for bruk.

4.7.0 - 18. mars 2019

 • Fikset en feil der lading i sjeldne tilfeller ikke starter, eller blir stoppet kort tid etter å ha startet
 • Fikset feil tilkoblet tid for enkelte offline ladesesjoner i laderapporten
 • Offline ladesesjoner blir nå lagt til på rett dag i ladestatistikken

4.6.4 - 31. januar 2019

 • Fikset feil filnavn på laderapport for enkelte installasjoner (f.eks. installasjoner med æ, ø eller å i navnet)
 • Fikset en feil der enkelte spørringer etter ladestasjonsinnstillinger mislykkes

4.6.3 - 3. desember 2018

 • Nye muligheter for ladestasjon:
  • Brukere med servicepartner eller eier-rolle kan starte ladestasjonen på nytt fra portalen
  • Brukere med servicepartner-rolle kan endre strømnett og stand-alone modus fra portalen
 • Laderapport og statistikk er nå justert for installasjonens tidssone
 • Laderapport intervaller er endret til siste kalender uke, måned og år, fra tidligere siste 7, 30 og 365 dager
 • Ladesesjoner under 1 minutt uten ladeenergi filtreres nå ut av Laderapport
 • Ladesesjoner gjennomført når en ladestasjon var uten nett, legges nå til i laderapport på tidspunktet de ble registrert i ZapCloud
 • Vi har gjort endringer i måten vi håndterer ladesesjoner registrert når ladestasjoner har vært uten nett hvor ladetidspunktene er upålitelige:
  • Disse ladesesjonene vil ikke lenger vises i ladestatistikk, og vil ikke lenger legges til i total tilkoblet tid i laderapporten
  • Når disse ladesesjonene sendes eksternt over OCPP eller web hooks, vil både start og stopp tid settes til tidspunktet ladesesjonen ble registrert i ZapCloud
 • Utbedret en feil hvor offline ladestrøm i noen tilfeller ikke ble vist i portalen
 • Lagt til ny Italiensk oversettelse av ZapCloud portal

4.6.2 - 21. november 2018

 • Utbedret en feil hvor det kunne gå flere minutter fra mottatt OCPP RemoteStartTransaction før ladestasjonen startet lading

4.6.1 - 8. november 2018

 • Maks strøm for benyttet ladekabel vises nå under status fanen for ladepunkt når det er en aktiv ladesesjon
 • Utbedret en feil i tidsstyrt effektstyring hvor aktiveringstidspunkt ble feil ved overgang fra sommer til vintertid
 • Utbedret en feil som gjorde at offline strøm og fase ikke var synlig i ladepunkt status

4.6.0 - 29. oktober 2018

 • Brukere med eier rolle til ladepunkt eller installasjon kan nå:
  • Permanent låse/låse opp kabel til ladestasjonen
  • Justere lysstyrken til ladestasjonen
 • Eier rolle til ladepunkt gir ikke lenger tilgang til innstillinger eller informasjon som kan påvirke andre ladestasjoner i installasjonen eller forbruksrapportering. Funksjoner som nå krever installasjons-eier rolle:
  • Endre navn på ladepunkt
  • Endre minimum og maksimum ladestrøm
  • Tilgang til PIN-kode
  • Slå av/på autentisering
  • Endre tilganger til ladepunkt

4.5.0 - 1. oktober 2018

 • Intern autentisering kan nå autorisere brukere om ladestasjonen ikke er på nett. Ladestasjonen må være på nett for at endringer i brukertilgang skal oppdateres. Krever at alle ladestasjoner er oppgradert til ZapCharger firmware v2.3.6.4

4.4.0 - 7. september 2018

 • Ladinger som er fullført mens ladestasjonen er uten nett, vil nå registreres i ZapCloud når ladestasjonen kommer på nett igjen (fra ZapCharger firmware v2.3.3.0)
 • For ladestasjoner konfigurert med OCPP vil portalen nå vise et varsel om ladestasjonen ikke kunne koble til den konfigurerte OCPP serveren
 • Fikset en feil hvor en ladestasjon konfigurert for OCPP ikke alltid koblet til på ny om OCPP URL ble endret

4.2.1 - 13. august 2018

 • Vis advarsel om ladestasjonens strømnett er forskjellig fra installasjonens

4.2.0 - 29. juni 2018

 • Lagt til bruksbetingelser for å oppfylle krav i GDPR
 • Fikset noen dialoger som ikke ble vist ordentlig på smale skjermer (f.eks. smarttelefoner)

4.1.0 - 26. juni 2018

 • Installasjoner må nå knyttes til et land. Ved endring av eksisterende installasjoner må man velge installasjonsland. Innstillingen for installasjonsland et tilgjengelig for installasjons-eiere og service partnere under installasjon->innstillinger->detaljer.
 • For installasjoner som benytter Zaptecs interne autentisering, og hvor brukere benytter ladekort (RFID) for å autorisere lading, vil nå navnet på ladekortet registreres i ladesesjonen. Navnet vil bli vist i ladehistorikk og rapporter
 • Ladekort med spesialtegn i navnet (f.eks. æ, ø and å), lagt til gjennom parefunksjonen i ZapCharger app for iOS, vil nå vises korrekt i ZapCloud portalen
 • Rettet en feil som førte til at OCPP forbindelser ble feilaktig vist som ikke tilkoblet
 • Rettet en feil som forhindret innlogging for brukere med +-tegn i brukernavn (epostadresse)
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 15 syntes dette var nyttig