Powerline kommunikasjon (PLC)

Zaptec Pro ladere kan bruke Wi-Fi, LTE eller PLC nettverk som internettilkobling. I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan å bruke og sette opp et PLC nettverk.

 

Hva er PLC?

Powerline kommunikasjon (PLC) er en kommunikasjonsmetode som bruker det lokale strømnettet (230V) til å gi internett-signal til andre "Powerline" enheter (ladestasjoner). PLC modulen er dermed en kommunikasjonsomformer som konverterer kablet internettforbindelse til internett over det lokale strømnettet. Dette gjør at man slipper å trekke nettverkskabel til hver enkelt lader. 

 

mceclip1.png

 

Trykk her for å se hvordan dette fungerer i teorien. Vær oppmerksom på at det i videoen brukes en standard PLC modul for hjemmebruk; Zaptec anbefaler at du bruker DIN-skinne PLC modul som du får levert av Zaptec for maksimal pålitelighet.

 

Hvordan å sette opp et PLC nettverk

PLC modulen blir montert på en DIN-skinne. Den trenger tilkobling til hovedstrømkabling og standard ethernet. Det er anbefalt å montere en 10A sikring foran PLC modul. Modulen monteres vanligvis etter en 63A sikring, men koblingsklemmene er 1,5-2,5 mm2. Dette gjør det også lettere å feilsøke og restarte PLC modulen.

 

For å sikre stabilitet:

  • En PLC modul per ladekurs

  • Hver PLC modul kan støtte opptil 30 ladestasjoner

  • Monter PLC modul nær ladestasjonene

  • Fjern/isoler støykilder på nettverk

  • Sørg for at jordingsforholdene er gode

  • PLC modulen skal kun kobles i L1, N og PE

 

Dersom det er lang avstand fra sikringsskap til ladestasjonene er det anbefalt å montere PLC modulen i en koblingsboks nær ladestasjonene. Dette er fordi land avstand kan påvirke signalet fra PLC modulen. Lengden på totalt kabelstrekk bør aldri være mer enn 90 meter. Men den anbefalte lengden på kabelstrekk kan variere fra lokasjon til lokasjon da signalet fra PLC modulen blir påvirket av eksterne kilder som f eks type strømnett, antall ladestasjoner og støy på strømnettet. F.eks krever et IT strømnett kortere avstand (kabelstrekk) enn et TN strømnett.

 

Ladestasjonene kommuniserer kun via L1 og PLC modulen skal derfor ikke kobles med alle 3 fasene. Det er viktig at faserekkefølgen er den samme som på hele ladeanlegget. 

 

Connection TN system     

Screenshot 2023-01-10 at 22.52.58.png

 

Connection IT system     

Screenshot 2023-01-10 at 22.59.21.png

 

 

Konfigurering av PLC modul

Etter at PLC modulen er montert må du koble ladestasjonene på PLC nettverket. Dersom du har kjøpt modulen etter november 2019 kommer den med en standard krypteringsnøkkel med QR-kode, men om du kjøpte modulen etter november 2019 er den ikke kryptert og har heller ikke QR-kode.

 

Etter november 2019:

Skjermbilde_2020-06-14_kl._18.00.11.png

 Før november 2019:

Skjermbilde_2020-06-23_kl._16.51.56.png

 

Uavhengig av hvilken modul det er, trenger du Zaptec-appen for å konfigurere produktet. 

 

Følg disse stegene under for å koble ladestasjon til PLC modul med QR-kode.

1. I appen, gå til hjemskjermen og trykk på de tre prikkene oppe i høyre hjørne.

2. Velg Konfigurer produkter og vent til appen finner den aktuelle ladestasjonen via Bluetooth.

3. Tast inn ladestasjonens PIN kode.

4. Trykk på Sett opp PLC kolonnen og velg Skann nettverksnavn.

5. Skann QR-koden på PLC modulen.

6. Trykk Lagre og ladestasjonen vil motta IP adresse fra nettverket.

NB! Disse stegene må gjentas for alle ladestasjonene for å koble de til PLC modulen.

 

Video som viser hvordan man konfigurerer PLC nettverk på en Zaptec Pro 

 

Bruk eksisterende krypteringsnøkkel for å legge til en annen ladestasjon

PLC moduler kjøpt før november 2019 er uten krypteringsnøkkel og QR-kode.

Kopier krypteringsnøkkel fra en ladestasjon som er på nett

1. I appen, gå til hjemskjermen og trykk på de tre prikkene oppe i høyre hjørne.

2. Velg Konfigurer produkter og vent til appen finner den aktuelle ladestasjonen via Bluetooth

3. Tast inn ladestasjonens PIN kode

4. Trykk på PLC kolonnen og kopier krypteringsnøkkel fra ladestasjonen 

5. Følg så samme prosedyre på den nye laderen og lim inn krypteringssnøkkelen i kolonnen Sett krypteringsnøkkel

 

Indikator-lys

mceclip1.png Grønn når PLC er tilkoblet strøm

mceclip2.png Blinker rødt når PLC kommuniserer med en eller flere ladestasjoner

mceclip3.png Blinker grønn/gul når PLC er tilkoblet nettverks-router

 

 

Feilsøking PLC

Faktorer som kan påvirke signalstyrken på PLC nettet

 

1. Total lengde på kabel

Kabellengde har en direkte påvirkning på signalstyrken til ladestasjonene.

I tillegg til å ha minimum èn PLC per kabelstrekk / kurs, er det viktig å vurdere plassering av PLC modul.

Dersom tilførsel fra tavle er plassert langt bort fra ladeanlegget, bør PLC modul plasseres nærmere ladestasjonene.

Ladestasjonene kommuniserer med PLC kun mellom L1 +N + PE.

Tilkobling på L2 og L3 klemmene vil føre til økt kabellengde enhetene forsøker å kommunisere over. 

 

2. Antall tilkoblede enheter

En PLC modul har en begrensing på antall enheter den kan kommunisere med. En overskridelse av dette antallet vil føre til ustabil kommunikasjon over PLC. Det er derfor viktig å isolere PLC kommunikasjon på hver kurs ved å kryptere PLC modul og tilhørende ladestasjoner.

Generell anbefaling er 30 ladestasjoner per PLC modul.

Minimum èn PLC enhet pr kabelstrekk / kurs. 

 

3. Jordingsforhold

PLC kommunikasjon bruker jord forbindelsen for posisjonering av frekvensområdet.

Uten tilkobling av jord forbindelse vil PLC kommunikasjons rekkevidden bli vesentlig redusert.

Hvis jord forbindelsen er utilstrekkelig eller påvirket av ytre faktorer (feks jordfeil), kan dette føre til at PLC ikke kan opprettholde tilstrekkelig signalkvalitet for stabil kommunikasjon.

 

4. Lokale forstyrrelser på strømnettet

Støy fra eksterne kilder (F.eks: frekvensomformer ol.) kan være vanskelig å kartlegge, men dette kan begrenses ved å installere et filter før PLC modul.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
29 av 42 syntes dette var nyttig