Zaptec Pro - Firmware oppdateringer

 

4.5.2.7 - 20. juli 2023
MCU Utgivelse 2.3.0.4 MID Test: Legg til ytterligere forsinkelse under relérensing

5.0.2.1 13. juni 2023

Produksjonsutgivelse for MID-ladere

Diverse feilrettinger relatert til produksjon og MID-test


4.5.2.4 - 4. mai 2023
Støtte for planlagt lading konfigurert via appen (i henhold til regelverket i Storbritannia) Støtte for RCD-testknapp i appen for å utløse en manuell RCD-test Stabilitetsforbedringer for 4G-tilkoblingen Justerte 4G-signalkvalitetsindikatoren for å være mer realistisk Andre mindre forbedringer 3.4.6.5 -

3.4.7.2 8.-17. februar 2023
Diverse rettinger og forbedringer for 4G for ladere som er ustabile i felten


3.4.4.7- 3.4.4.8 6. januar 2023

Implementering av 4G-firmware til spesifikke produksjonsstasjoner Forbedring av PLC-tester

3.4.3.0 - 3.4.4.7 2021-2022
Disse utgivelsene består hovedsakelig av endringer i produksjonstesten
3.3.3.2 & 3.3.3.3 - 17.
november 2021

Denne oppdateringen legger til støtte for integrasjon med Tibber

3.2.2.0 - 5. januar 2021

I versjon 3 har store deler av arkitekturen til ladestasjonens programvare blitt gjort om for å være generelt mer stabil.
De fleste endringene vil en ikke legge merke til, men vi kan nevne følgende merkbare endringer og forbedringer:

 • Energimåler har blitt lagt til. Denne vises i ZAPTEC Portal, og starter å telle fra 0 kWh når firmware versjon 3 installeres.
  Merk at energimåleren til ZapCharger Pro og Home ikke er kalibrert ihht. MID, noe ZAPTEC PRO er.
  For ZAPTEC PRO starter måleren på 0 kWh når den blir produsert
 • Ladebrikker som følger ISO 15693-standarden er nå også støttet (før var kun ISO 14443 Type A-kort støttet)
 • Ladestasjonen indikerer nå når den venter på skyen for autentisering, ved å blinke gult noe raskere etter at man har vist ladekort eller autentisert seg via ZAPTEC-appen.
 • Autentisering har blitt forbedret for å unngå at ladestasjonen, og appen, "henger" når man prøver å starte lading.
 • I enkelte feilsituasjoner så prøver nå ladestasjonen å starte lading på nytt igjen, i stedet for å "gi opp" ved første feil. (F.eks. ved jordfeil eller hvis bilen drar for mye strøm)
 • I situasjoner med dårlig WiFi nettverk prøver ladestasjonen å koble til på nytt noe oftere.
 • Rapporteringen av ladesesjoner til ZAPTEC Portal har blitt gjort mye mer robust

2.8.0.4 - 4. november 2020

 • Denne oppdateringen ruller tilbake endringene i versjon 2.8.0.3, da feilen nå har blitt løst på server-siden.

2.8.0.3 - 30. oktober 2020

 • Denne oppdateringen løser problemer enkelte ladere hadde med å koble seg til ZAPTEC Portal.

2.8.0.2 - 28. Januar 2020

 • Denne oppdateringen inneholder kun mindre endringer for nyproduserte ladestasjoner

2.8.0.1 - 20. November 2019

2.7.1.3 - 9. September 2019
2.7.1.5 - 9. September 2019

 • Fikset en feil der man ikke kunne koble til ladestasjonen via appen 5 minutter etter oppstart hvis ladestasjonen var offline
 • Håndteringen av kommunikasjonen med bl.a. VW eUp har blitt forbedret
 • Noen feil relatert til håndering av ladesesjoner i OCPP har blitt fikset

2.7.0.1 - 5. August 2019

Denne oppdateringen inneholder ingen endringer for ladestasjoner som allerede har blitt produsert

2.7.0.0 - 1. Juli 2019

 • Støtte for 3-fase lading på IT-nett (kun i selvstending modus)
 • Navnet på ladestasjonen (definert i ZAPTEC PORTAL) vises nå i appen når man skal koble til en ladestasjon over Bluetooth. (I første omgang støttes dette kun på ladestasjoner produsert etter 12. februar 2019)
 • Når en tilkoblingssjekk av strømnettet gjøres gjennom appen, verifiseres det nå at lasken som kreves for IT-nett er installert.
 • Fikset en feil der det kunne ta veldig lang tid før en autentisering ble gjennomført hvis det hadde gått lang tid mellom bilen ble koblet til og brukeren autentiserte seg.

2.6.4.5 - 15. April 2019

 • Endret ladeoppførsel for å fungere bedre med Tesla Model 3 sin “Sentry Mode”-funksjon
 • Fikset en feil der innstillingen for lysstyrke på statusindikatoren alltid ble vist som 50% i appen og portalen
 • Noen tidlige utgaver av ZapCharge Smart vil gå tilbake til å bruke grønn i stedet for hvit status-indikator når ingen bil er tilkoblet
 • Andre mindre feilfikser

2.6.2.6 - 12. Februar 2019

 • Prosessen for firmware oppdateringer har blitt forbedret. Installasjon går nå raskere, og nedlastingen er mye mer robust på dårlige internett-forbindelser.
 • Det støttes nå å tillate lading for alle ladekort når ladestasjonen er offline og intern autentisering er aktivert
 • Fikset en feil der den samme brukeren bare kunne autentiseres én gang per offline-periode
 • Fikset en feil ved rapportering av ladesesjoner utført når ladestasjonen var offline
 • Fikset en feil som gjorde at ladestasjonen måtte restarte seg selv i enkelte tilfeller
 • Støtte for ZAPTEC Home

2.5.0.7 - 12. Februar 2019

Ladestasjoner med firmware versjon lavere enn 2.5.0.7 vil først oppdatere til denne versjonen, og vil etter kort tid automatisk starte oppdatering til nyeste versjon.

2.3.6.5 - 8. Oktober 2018

 • Hvis intern autentisering blir brukt, vil kun brukere og ladekort som har lov til å lade på installasjonen få lov til å lade når ladestasjonen er uten nett
 • Hvis en ladestasjon ikke greier å koble seg til ZapCloud så vil ladeindikatoren slå seg av i korte øyeblikk minst én gang i minuttet for å indikere at den ikke er på nett
 • Når en ladestasjon blir deaktivert i ZapCloud vil ladeindikatoren slå seg helt av, og lading vil ikke bli tillatt til ladestasjonen har blitt re-aktivert (tilkobling til ZapCloud kreves). Når ladestasjonen er deaktivert vil den blinke rødt med svak lysstyrke hvert 30. sekund.
 • Andre mindre feilfikser og forbedringer

2.3.4.2 - 5. Juni 2018

 • Noen problemer med forvarming og utsatt lading for enkelte biler har blitt fikset
 • Hvis intern autentisering er aktivert på installasjonen, kan lading nå stoppes ved å skanne samme ladebrikke som startet ladingen
 • Ikonet for kommunikasjonsmodus i ZapCloud indikerer nå laderens faktiske kommunikasjonsmodus, ikke hvilken modus som er konfigurert
 • Hvis ladestasjonen mister nett blir dette nå oppdaget raskere. En feil der ladestasjonen i noen tilfeller lot bilen trekke for mye strøm i en liten periode etter den mistet nett har også blitt fikset.
 • En feil der appen ikke viste noen Wi-Fi aksesspunkt hvis et aksesspunkt med tom SSID ble funnet har blitt fikset
 • Hvis en firmware-oppdatering blir startet via appen vil den nå starte umiddelbart så lenge en bil ikke er koblet til ladestasjonen
 • Flere forbedringer og stabilitetsfikser relatert til kommunikasjon med ZapCloud
 • Stabilitetsfikser for Wi-Fi tilkoblingen

2.2.9.4 - 20. April 2018

 • Denne oppdateringen inkluderer kun endringer i testingen av nyproduserte ladestasjoner

2.2.9.3 - 20. April 2018

 • Små fikser for stabilitet og noen feilfikser til Bluetooth-grensesnittet

--

 

Var denne artikkelen nyttig?
12 av 37 syntes dette var nyttig