Hva påvirker ladeeffekten?

En hovedregel er at jo høyere ladeeffekt du får, desto raskere lades bilens batteri opp. Hvor raskt bilen kan lades opp, vil være påvirket av flere faktorer. Begrensningen på ladeeffekten vil derfor styres av den svakeste av følgende faktorer:

 

Strømnett

Hvilken spenning det er på strømforsyningen inn til huset, vil avgjøre hvor raskt du får ladet bilen. Vi skiller mellom 400V (TN nett) og 230V (IT nett), samt antall faser som legges opp, 1-fase eller 3-fase.

For å lade med 22kW effekt, kreves det TN nett 3-fase. Flere nyere bygg har TN nett, men IT nett er allikevel mest utbredt i Norge, og raskeste ladeeffekt på IT nett 3-fase, vil være 11kW.

 

Strømkursen 

Kapasiteten på strømkursen avgjør hvor mye belastning det kan være ut fra sikringsskapet og frem til ladestasjonen. Størrelsen på sikringen vil være tilpasset ditt elektriske anlegg, og avgjør hvor mye strøm som vil være tilgjengelig for lading. Er sikringen lavere enn det ladestasjonen støtter (32A 1-fase/3-fase), vil det kunne begrense hvor raskt bilen kan lade.

 

Ladekabelen

Kapasiteten på ladekabelen vil kunne begrense hastigheten på ladingen, dersom strømstyrken er lavere enn de andre nevnte faktorene på denne listen. Det finnes forskjellige utgaver, alt fra 16A 1-fase og opp til 32A 3-fase. 

 

Bilens ombordlader (OBC)

Effektiviteten og størrelsen på ombordladeren vil sikre hvor raskt bilen kan lade. Vanligste størrelsene på ombordladere er mellom 3,3kW og opp til 22kW. Ladekabelen kobles til ombordladeren, som videre sørger for å omdanne den elektriske energien slik at den passer til batteriet i bilen.

I tillegg er det andre elementer som kan ha en innvirkning på ladeeffekten. Eksempelvis kaldere værforhold, bilens batteritilstand og energitap under ladingen.

En huskeregel som gjelder for å få høyest mulig ladeeffekt, vil være å sjekke at både strømnett, ladestasjon, ladekabel og bil støtter 3-fase lading. Dersom ett av punktene mangler, blir det lading på 1-fase.

Zaptec ladestasjoner støtter lading på IT nett og TN nett, 32A både 1-fase og 3-fase.

 

Var denne artikkelen nyttig?
70 av 158 syntes dette var nyttig