Ladehistorikk og rapport i Zaptec Portal

Denne artikkelen inneholder informasjon om forbruk, laderapport og rapportering.

Visning og tilgjengelighet av enkelte funksjoner, vil være avhengig hvordan ladesystemet er satt opp, samt hvilken tilgang din brukerkonto har. 

 

Ladehistorikk

All utført lading på Zaptec ladestasjoner som er koblet til Zaptec Portal, blir registrert som ladehistorikk. Ladehistorikken danner grunnlaget for laderapport, som selv kan sorteres ut ifra ulike valgkriterier: Tidsperiode, ladestasjoner, brukerprofiler mm.

 

Hvem har tilgang til å se ladehistorikk?

  • Brukere kan få oversikt over eget ladeforbruk
  • Eiere av ladestasjoner kan se historikken på sin ladestasjon
  • Anleggseier kan se ladehistorikk på alle ladestasjoner i installasjonen, og skrive ut laderapport

 

Laderapport

En laderapport er en oversikt over forbruket i et ladeanlegg over en gitt tidsperiode, basert på ladehistorikk fra hver lader på anlegget. Som anleggseier kan du sikre en rettferdig kostnadsfordeling ved hjelp av laderapporten som er tilgjengelig i Zaptec Portal. 

 

Følgende laderapporter kan hentes ut: 
  • Forbruk basert på ladestasjon
  • Forbruk basert på forbruk fra bruker
  • Forbruk basert på forbruk fra RFID-brikke/ladebrikke

Screenshot 2023-04-03 at 10.19.40.png

Laderapporten kan eksporteres til excel.

 

Ofte stilte spørsmål

Jeg får ikke hentet ut laderapport

Årsakene til at du ikke får ut laderapporter kan være følgende:

  1. Det er ingen ladehistorikk tilknyttet installasjonen enda. Klikk på fanen "Ladehistorikk" I Zaptec Portal for å få oversikt over ladesesjoner.
  2. Det er ladehistorikk tilknyttet installasjonen, men feil dato er oppført i laderapporten. Klikk på Ladehistorikk i Zaptec Portal for å oversikt over ladesesjoner. Dersom det er blitt ladet når ladestasjonen(e) var frakoblet internett, vil den faktiske datoen for ladingen kunne fravike datoen registrert i portalen.

 

Laderapport viser ikke det samme som på strømmåleren/faktura

Alle ladestasjonene loggfører og registrere det strømforbruket som blir brukt til lading av bil.
Systemet viser kun det som er forbrukt av kjøretøy, og ikke det overordnet strømforbruket frem til strømmåleren. Hvis det er andre enheter som er koblet til samme strømmåler, så vil dette registreres på strømmåleren, men ikke på laderapporten.

 

Standby strømforbruket på en lader er ca 4kwh ( per mnd).

 

 

Ladeanlegget var uten nett forrige måned, og ingen ladinger er blitt registrert. Hva er galt?

Ladestasjonene fungerer om de blir frakoblet internett over lengre perioder, men da vil det kunne påvirke dato/tid som vises i Zaptec Portal.

 

Hva betyr de ulike ikonene under Ladehistorikk i Zaptec Portal?

 

 Screenshot 2023-03-22 at 14.25.11.pngSer du dette ikonet under ladehistorikk i portalen, betyr det at ladesesjonen er utført mens laderen var frakoblet internett.  Selv om ladingen ble utført offline,  stemmer dato/tid i listen under fanen Ladehistorikk.
Laderapporten vil derimot registrere ladingen på den datoen og klokkeslettet når ladestasjonene fikk nettet tilbake igjen.


Screenshot 2023-03-22 at 14.40.57.pngSer du dette ikonet i tillegg til det ovenfor, betyr det at lading er utført mens ladestasjonen var frakoblet internett, og hvor dato/tid sannsynligvis ikke medfører riktighet. 
Ladestasjonen har vært frakoblet over en lengre periode, og internminne til ladestasjonen er blitt fullt.
Ladestasjonen trenger internett for å kunne stille inn riktig dato og klokkeslett.

 

Jeg ser i min ladehistorikk at det er flere ladinger som er registrert på feil dato, hva har skjedd?

Datoene på ladingene er feil, fordi du har ladet mens ladestasjonen var uten nett over lenger periode.

Ladinger som blir gjennomført når ladestasjonen er offline, vil kunne bli registrert under den datoen som ladestasjonen kom på nett igjen. 

Dersom du likevel mener det er feil i ladehistorikken din, så kan du kontakte anleggseier eller ansvarlig installatør for nærmere avklaring.

 

Hvordan ser jeg hva de ulike beboerne har brukt?

I Zaptec Portal får du som systemadministrator oversikt på ladeforbruket til hver bruker i anlegget.

Du kan bruke Zaptec Portal for å hente ut oversikt på ladehistorikken og regne ut hva hver enkelt skal betale basert på laderapporten.

Hver bruker kan også se sin egen ladehistorikk alt etter hvilken brukerrolle de har fått til ladeanlegget.

Hvorfor kan jeg ikke generere en laderapport for alle aktive ladestasjoner i anlegget?

En laderapport vil kun gi data for de ladestasjonene i installasjonen som det fins ladeforbruk på.

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
18 av 75 syntes dette var nyttig