Autentisering og tilgangskontroll

Hva er autentisering

Når en lader eller et ladesystem har autentisering aktivert, starter ikke ladingen før brukeren har låst opp laderen med appen eller et registrert rfid-kort.

Autentisering og tilgangskontroll kan administreres av installasjonseieren.

Autentisering kan settes opp for hele ladesystemet eller settes opp individuelt per ladestasjon.

 

Hvordan aktivere og administrere autentisering på en Zaptec Go-lader

På Zaptec Go håndteres dette i appen.

Under "Hjem", velg din installasjon og "Tilgang til denne laderen".

Her kan du velge å la hvem som helst bruke laderen, eller kun registrerte brukere.

Det er også her du gir tilgang til brukere.

 

Hvordan aktiverer autentisering på et Zaptec Pro-ladesystem?

Kun installasjonseiere har tilgang til å aktivere autentisering i Zaptec-portalen.

1.Logg inn på Zaptec-portalen.
2.Klikk på Installasjoner-fanen.
3.Klikk på installasjonen i listen som du vil aktivere med autentisering.
4.Under Installasjonsinnstillinger klikker du på kategorien Autentisering.
5.Velg Autorisasjon kreves.
6.Klikk på Lagre-knappen helt nederst for å aktivere.

 

Velge individuelt hvilke ladestasjoner som skal ha autentisering

Det er mulig å velge individuell autentisering på spesifikke ladestasjoner.

Merk at dette vanligvis ikke er mulig dersom anlegget er tilknyttet en betalingsoperatør.

 

-Velg ladestasjonen du vil deaktivere med autentisering.
-I kategorien ladestasjonsinnstillinger fjerner du merket for "Autorisasjon kreves".
-Trykk Lagre.

Hvis individuelle ladestasjoner er deaktivert med autentisering,
må laderapport genereres to ganger.
Les mer her.

 

Administrere brukere i et Zaptec Pro-ladesystem

Opprett tilgang


Bare brukere med en eierrolle på installasjonen kan administrere tilganger.


1.Klikk på installasjonsfanen, etter å ha logget inn på portalen.
2.Klikk på installasjonen i listen.
3.Klikk på fanen Tilgang for å gi brukeren tilgang til hele ladesystemet.
4.Alternativt klikker du på den aktuelle ladestasjonen som brukeren skal ha tilgang til.
5.Klikk Gi tilgang.
6.Skriv inn e-post til brukeren i søkefeltet, og klikk deretter på Søk.
7.Merk av for å invitere brukeren, og klikk deretter på Neste.
8.Merk av for å velge rollen til brukeren, og klikk deretter på Neste.
9.Bekreft riktig e-postadresse til brukeren, og klikk deretter på Lagre.

 

En invitasjon vil bli sendt til den oppgitte e-postadressen.

 

Brukeren må godta og fullføre registreringen i mottatt e-post, for
for å få tilgang til installasjonen eller ladestasjonen.

 

 

Gi tilgang til en betalingsoperatør eller installatør

Installatører og tredjepartsintegratorer som betalingsoperatører trenger tjenestetilgang til installasjonen for å utføre funksjonene sine.

Installasjonseieren kan tildele denne tilgangen.

- Velg kategorien Forhandler og skriv deretter inn installatørens eller betalingsoperatørens oppslagsnøkkel. (En firesifret kode)

- Klikk på søk.

- Velg operatør.

- Sjekk og klikk på neste.

- Velg tjenestetilgang og trykk på neste.

 

Frequently Asked Questions

Hvilke ladebrikker støtter ladestasjonen?

Zaptec støtter NFC / RFID standard: MIFARE Classic, type A. 

Det er den vanligste standarden for RFID ladebrikker og NFC ladekort

 

Registrer ladekort mot min brukerprofil

Dette gjøres i Zaptec-appen, fra "Min konto". Velg "Legg til nøkkelbrikke" og følg instruksjonene.

Merk at du må være i nærheten av en Zaptec-lader for å legge til nøkkelbrikker på kontoen din.

 

Hvordan vet jeg om ladestasjonen krever autentisering.

Statusindikatorlampen lyser gult når du kobler til kjøretøyet.

 

Laderapport

En laderapport er en oversikt over forbruket i et ladeanlegg over en gitt tidsperiode, basert på ladehistorikk fra hver lader på anlegget.

Som anleggseier  kan du sikre en rettferdig kostnadsfordeling ved hjelp av laderapporten som er tilgjengelig i Zaptec Portal.

Laderapporten kan eksporteres til excel.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
33 av 107 syntes dette var nyttig