Zaptec Pro dynamisk fase- og lastbalansering

Zaptec Pro last- og fasebalansering muliggjør maksimal ladekapasitet for hver installasjon. Den gir dynamisk fasetildeling, rotasjon og balansering samt lastbegrensning. Denne funksjonen er tilgjengelig på alle ladere som er registrert og koblet til Zaptec-portalen.

 

Denne videoen forklarer hvordan Zaptec ladesystemet fungerer i teori.

 

Zaptecs unike fasebalanseringsløsning sikrer optimal bruk av alle tre fasene. Mange elektriske kjøretøy lader kun på én av fasene, men med vårt system blir lasten automatisk fordelt på alle tre fasene. Når flere biler er tilkoblet endres ladeeffekten slik at alle får strøm.
Hvis du har begrenset kapasitet i bygningen, kan du måle bygningens strømforbruk ved å bruke

Zaptec Sense. Ladesystemet vil automatisk ta hensyn til anleggets forbruk. 

 

Ønsker du å se hvordan last og fasebalansering fungerer mellom ladeboksene? 

Sjekk ut vår InCharge Demo.Klikk på laderne og se når systemet fordeler last mellom de ulike fasene. 

 

 

Faktorer som kan påvirke ladesystemet 

Endringer i en installasjonens kjøretid f.eks. kjøretøy er tilkoblet, strømgrenser endres, og så videre, vil sette i gang lastbalanseringen. 

 

Installasjonens innstillinger 

 • Nettverks type
  Vi støtter 3 -fas lading på både 400V TN nett og 230V IT nett (Norge). Denne innstillingen må samsvare med installasjonens fysiske konfigurasjon. Svært få kjøretøy støtter dette, laderne er derfor satt til standard 1 -fase på 3 -fase IT -installasjoner. Installasjonen vil balansere i alle tre fasene, selv om kjøretøyene bare får enfaselading.

 • Vern for anlegg (A)
  Maksimal strøm som kan tildeles for lading på alle installasjons ladestasjoner. Dette er normalt satt til å matche den øverste effektbryteren. Konfigurering av dette høyere enn installasjonens fysiske begrensninger vil resultere i at hovedbryteren utløses. På grunn av dette er innstillingen bare tilgjengelig for brukere med servicetilgang.

 • Kurssikring (A)
  En installasjon består av et vern for ladeanlegg (konfigurert gjennom installasjonsdetaljer) og en eller flere kretser. Kretser konfigureres gjennom installasjonskretsdetaljene i Zaptec Portal. Kretsens maksimale strøm bør vanligvis matche den fysiske kretsens bryter, og vil begrense strømmen som er tildelt ladere i kretsen. Fordi denne innstillingen må samsvare med de fysiske begrensningene i installasjonen, er den bare tilgjengelig for brukere med servicetilgang.

 • 3 til 1 fase grensestrøm 
  Denne innstillingen bestemmer når et kjøretøy skal byttes fra 3-fase  til 1-faselading. Standardstrømmen er 15A, noe som betyr at hvis den tildelte trefasede ladestrømmen går under 15A, vil laderen bli tildelt en enkeltfase i stedet. For de fleste installasjoner vil denne konfigurasjonen gi den beste gjennomstrømningen av hele installasjonen.

  For installasjoner som har et begrenset antall ladestasjoner, eller lav installasjonsmaksstrøm (<32A), kan det være nyttig å sette denne strømmen lavere for å tillate noen ladere 3 -faselading. Hvis en TN 3 -faset installasjon bare skulle gi enfaselading, kan innstillingen settes til 32A. Innstillingen kan angis av brukere med enten eier- eller servicetilgang.

  • Tillat ladestasjoner å returnere til trefase-lading
   I tillegg til 3-til-1-fase grensestrøm så har man valget om å tillate ladestasjonen å returnere til 3-fase lading. Når denne innstillingen er aktivert, vil ladestasjoner ha mulighet til å bytte fra én- til tre-fase-lading opp til to ganger. Når denne innstillingen er aktivert, vil ladestasjoner ha mulighet til å bytte fra én- til tre-fase-lading opp til to ganger. Tilgjengelig for brukere med Service tilgang.

 

Laderens innstillinger  

 • Maks og min ladestrøm
  Denne funksjonen lar deg justere maks og min strøm ladestasjonen skal gi ut. Maks verdi tilsier hvor mye strøm ladestasjonen skal gi ut, ,mens min verdi tilsier det minste laderen trenger for å starte lading. 
  Det er kun brukere med servicetilgang eller eier av hele Zaptec Pro installasjonen/anlegget som kan endre på denne innstillingen. Eier og bruker av ladestasjonen kan ikke endre dette selv. Dette er fordi systemlading ofte er satt opp med verdier som påvirker hele anlegget. 

 • Maks faser 
  Maksimalt antall faser en lader kan tildeles (en eller tre). Kan brukes sammen med maksimal strøm for lader for å begrense hvor mye strøm ladestasjonen skal gi. Denne innstillingen er tilgjengelig for brukere med eier eller servicetilgang for laderen.

 • Laderens online status, offlinestrøm og fase
  Hvis en lader er offline, vet vi ikke om laderen er aktiv eller ikke.
  Zaptec Portal optimaliserer automatisk offline strøm- og faseinnstillinger for installasjoner hver time. Dette sikrer at offline-ladere kan levere så mye strøm som mulig uten å utløse eventuelle sikringer hvis alle ladere i installasjonen er aktive samtidig.

  Offline strøm- og faseinnstillingene sendes til laderen når den er online. Hvis en lader går offline, vil den levere strøm i henhold med disse innstillingene, og algoritmen vil reservere offline-strøm for å forhindre utløsning av sikringer.

 

 

Nåværende status

I tillegg til disse innstillingene er installasjonens nåværende status også en del av ligningen:

 

 • Ladekø
  Avhengig av installasjonsmaks og tilgjengelig strøm, og antall aktive ladere, er det kanskje ikke nok strøm i en installasjon til å starte nye ladningssesjoner. Økter vil stå i kø hvis det ikke er nok strøm, og vil bli startet så snart andre økter er ferdig. Økninger i kø startes i den rekkefølgen de var tilkoblet. Hvis økter må stoppes når installasjonsmaks eller tilgjengelig strøm reduseres, håndteres dette også av ladningskøen. Økter startes og stoppes i en FILO -rekkefølge (First In, Last Out), noe som betyr at den første startet økten er den siste stoppet.

 • Trefase lading støttes ikke av kjøretøy
  Hvis et kjøretøy er tildelt tre faser, men ikke bruker mer enn en fase, blir det flyttet til en enkelt fase. Dette forhindrer at fase 1 blir overdreven utnyttet i disse scenariene. Hvis en lader ikke har brukt mer enn en fase de siste 5 minuttene, kan den når som helst flyttes til en enkelt fase. Laderen flyttes bare når det er nødvendig.

 • Foretrykket ladingsfase
  Når du tildeler en enkelt fase til en lader, vil laderen foretrekke sin offline -fase.

 • Sticky fase
  En lader som er tildelt en enkeltfase, vil beholde denne fasen så lenge som mulig. Hvis en lader må flyttes for å balansere installasjonen, flyttes den sist tilkoblede laderen først. Ladere som har vært frakoblet i en ladesession, vil bli låst til sin offline -fase i løpet av økten. Dette forhindrer ladere i å bytte fase når de går offline/online. Hvis laderen er låst til en fase uten tilgjengelig strøm (på grunn av manuell eller automatisk tilgjengelig strøminnstilling), vil den ikke gi strøm før det er tilgjengelig strøm på laderne offline -fase

 • Sticky enfase
  Hvis et kjøretøy i en installasjon som støtter trefaselading av en eller annen grunn har blitt tildelt en enkeltfase, f.eks. på grunn av 3 til 1 fasebryterstrøm, holder den seg til enfaselading i løpet av økten. Grunnen til dette er å begrense antall stopp/start -kommandoer som sendes til en lader. Vi prøver å begrense dette ettersom noen kjøretøy avbryter ladingsøkter etter flere stopp/start -sykluser.

 


Effektstyring 

Den anvendte strømstyringsordningen vil også være en faktor i dette. For Zaptec Pro -installasjoner er det tre forskjellige alternativer for strømstyring.

 

 • Manuell effektkontrol
  Dette er det grunnleggende strømstyringsverktøyet, der systemet overholder innstillingen: Ladesystembryter (A). I tillegg er det mulig å redusere tilgjengelig strøm på en eller flere faser. Dette kan være nyttig hvis det er kjente belastninger på samme krets som ikke kommer fra ladestasjoner.
 • Tidsstryrt effektbegrensing
  Tidsstyrt effektbegrensing lar installasjonseieren eller servicepartner lage en tidsplan for tilgjengelig strøm for installasjonen. For mer informasjon, se denne artikkelen.

 • Automatisk strømstyring (APM/ Sense)
  Ved å installere en APM (tilgjengelige modeller kan variere fra land til land), er det mulig å balansere belastningen på installasjonen mot bygningens hovedsikring eller lignende.
Var denne artikkelen nyttig?
38 av 65 syntes dette var nyttig