Hva er en laderapport?

En laderapport er en oversikt over forbruket i et ladeanlegg over en gitt tidsperiode, basert på ladehistorikk fra hver lader på anlegget.

Som anleggseier kan du sikre en rettferdig kostnadsfordeling ved hjelp av laderapporten som er tilgjengelig i Zaptec Portal.

Laderapporten kan eksporteres til excel.

 

Les mer om Laderapport og historikk, her.

Var denne artikkelen nyttig?
3 av 18 syntes dette var nyttig