Lading på IT 3-fas med Zaptec Go

  • Zaptec Go støtter lading på TN / IT / TT nett, både 1-fase og 3-fase. 
  • Lading med 3-faser på IT-nett kan gi noe høyere effekt under lading, men det er ikke alle biler som støtter dette. 
  • Lavere effekt kan svare seg for strømregningen, for å unngå effekttariffer i nettleien

 

Nettsystemer og ombordlader (OBC)

I Norge har vi tre forskjellige nettsystemer for strøm, TN (400V), IT (230V) og TT (230V).

Dersom du har 3-faset TN-nett, har du få begrensninger på effekt under lading. Dersom du har 3-faset IT- eller TT-nett er det ombordladeren i bilen din som bestemmer utnyttelsen av fasene, og dette påvirker effekten – det vil si hvor fort du får ladet (kW).

Har du 1-fase inn i huset vil den maksimale ladestyrken være lik for alle nettsystemene.  

 

☝️ Er du usikker på hvilket strømnett du har hjemme kan du sjekke dette i sikringsskapet. Normalt vil skapet være merket med f.eks "IT" (230V), "TN-C" (400V) eller "TN-S" (400V). Finner du ikke dette kan du sjekke inntakssikringen/automatsikringen eller ta kontakt med elektriker.

 

Effekt og sikkerhet 

Ladestasjoner fra Zaptec fungerer med både 1-og 3-fas, og støtter lading opp til 22kW, avhengig av hvilket nettsystem du har. 

Hvor raskt bilen kan lades opp vil samtidig være påvirket av flere faktorer. 

I et 3-faset nettsystem er f.eks en grei huskeregel å sjekke at både strømnett, ladestasjon, ladekabel og bilens ombordlader (OBC) støtter 3-fase lading. Hvis ikke blir det 1-fas. 

 

Tabellen under viser maksimal ladeeffekt ved ulike strømnett, installasjon, ladekabler og biler. Legg merke til at effekten vil være begrenset av det "svakeste" leddet av de 4 faktorene under.
I tabellen er dette leddet markert med rødt.

mceclip5.png

12,7kW er det maksimale det er mulig å få med 230V /3-fase nettsystem, men det er i dag ingen biler som støtter lading på 230V/ 3-fase fullt ut. Tesla Model 3 / Y er den bilmodellen som lader raskest på IT 3-fase i dag og den klarer bare å utnytte 11kW.   


Alle andre biler som støtter delvis lading på IT 3-fas kan ha en maks fordel på 1kW i ladefart, noe som tilsvarer 0,5mil ladet pr time. Dog vil majoriteten kunne få 7,4 kW (32A/1-fase) i et IT-nett.

 

Sikkerhet først 

Zaptec Go vil automatisk oppdage hvor mange faser den er koblet på. Dersom den er koblet som 3-fase vil den slippe gjennom alle tre faser og tilsvarende dersom den er koblet 1-fase. 

Grunnen til dette er at det er et krav om allpolig brudd i sikkerhetsrele for jordfeilbryter, det vil si at alle tre faser er PÅ eller AV samtidig. Sagt på en annen måte, så vil ikke laderen kunne switche fra 3- til 1-fase automatisk, i henhold til sikkerhetsreglement. 

 

Supert det, tenker du, men hva betyr dette egentlig for deg som bruker?

Det er ingenting i veien med å koble Zaptec Go som 3-fas dersom du har et trefaset IT-nettsystem inn til huset. 

Hvis du da bruker en bil som bare trekker strøm på en fase så vil Go-laderen detektere dette og tillate lading inntil 32A/ 7,4 kW ( Altså gi full effekt på 1-fase).

 

☝️ Unntaket vil være hvor 1-fase biler ikke lader på IT 3-fase overhode. I det tilfellet er det bare å bruke en 1-fase kabel for å sørge for at lading fungerer optimalt. Kabel blir da en flaskehals for effekt.  

For deg som har to biler, hvor bare en av de støtter 3-fase lading på IT, så er dette et supert alternativ. På denne måten har du fortsatt mulighet til å lade med 3 faser dersom det er ønskelig.

Hvis du derimot vet at ingen av bilene dine støtter 3-fas lading på IT nett så er det gjerne like greit å koble laderen 1-fas. 

mceclip3.png

mceclip2.png

 

Effekttopper

1-fase lading holder som regel til å dekke det daglige ladebehovet til de aller fleste.

I forbindelse med de nye nettleietariffene (f.o.m.01.07.22) ser man også at det kan svare seg å bare benytte 1-fase lading selv om bilen støtter trefase. Dette for å unngå de høye effekttoppene.


Under kan du se et eksempel på hvordan dette kan slå ut:

Har du elbil og lader hjemme, havner du fort på trinn 3 (5-10 kW) eller 4 (10-15 kW). 
Kostnaden vil variere fra selskap til selskap.
Hos BKK koster det 350 kroner måneden på trinn
3 og 494 kroner på trinn 4, inkl moms.
Hos
Lyse er prisene henholdsvis 350 og 475 kroner.
Kilde: BKK, Lyse, Huseierne i Elbil24.no.

 

 

Spørsmål og svar

 

Q: Hvordan kan jeg finne ut om min bil støtter 3-fase lading på IT?

A: Ta kontakt med bilprodusent for mer informasjon. 

 

Q: Hva skjer hvis jeg bruker en 1-fase kabel på en 3-fase lader?

A: Laderen vil detektere kapasiteten på ladekabelen som er tilkoblet. Dersom du benytter en 1-fase

ladekabel på en lader koblet på 3-faser vil den med andre ord oppføre seg som om den var koblet 1-fase. 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
104 av 120 syntes dette var nyttig