Eco Mode

Eco Mode står for laderens økonomiske modus. Dette er en smartfunksjon som er inkludert med alle hjemmeinstallasjoner. Når Eco Mode er aktivert vil laderen prioritere lading basert på energikostnaden og de konfigurerte energikravene: Avreisetid, ønsket energi og prissone. 

 

Eco_mode_graph.png

 

Hvordan fungerer det?

Eco mode innhenter informasjon om ønsket avreisetid, minimums energi (kwh), leveringsområde,  energikostnad og tilgjengelig strøm. Vi bruker denne informasjonen til å optimere ladingen og til å beregne hvor lang tid bilen trenger for å være ferdig til angitt tid. 

Datakilden for denne funksjonen er day-ahead spot fra Nord Pool. Hver dag vil Zaptec Go samle inn priser for de kommende 24-timersperioden, noe som gjør datareferansen sanntid og mer nøyaktig for kunden. 

Nord Pool day ahead varierer avhengig av de forskjellige prissonene. Norge har fem prissoner, Sverige fire, Danmark to, og Finland har én. Avhengig av land vil NO1, SE3, DK1 og FI1 velges som standard dersom du ikke logger inn på i app eller portalen for å velge den spesifikke prissonen. Disse innstillingene er ikke påkrevd, men å legge den til vil forbedre oppførselen til Eco Mode. 

Eco mode start charging. authentication.jpeg

Hvis du ikke er sikker på hvilket leveringsområde installasjonen befinner seg, vennligst kontakt ditt strømselskap. Les mer om strømregionene i Norge her

Siden de fleste privatkunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland har spottariffer, er Eco Mode kun tilgjengelig i disse landene. Hvis du har faste priser (samme sats uavhengig av tid på døgnet), vil Eco Mode ikke gi noen økonomisk fordel, kun en utsatt ladestart. Men det ville spare kapasitet for alle andre, og det elektriske nettet, og det er derfor vi vil anbefale å aktivere Eco Mode selv om du har flat tariff. 

 

Teknisk forklaring

La oss simulere en økt manuelt med ladehastighet på 5kWh. 

 1. Basert på dine foretrukne konfigurasjoner, estimerer Eco Mode først hvor mange timer som trengs for å oppnå ønsket effekt. 

 2. Den finner da den billigste timen mellom tidspunktet bilen er koblet til og avgangstiden satt av brukeren. Den billigste timen vil være startpunktet for lading. I dette eksempelet er det nå planlagt kWh. F. eks 23:00 til 23:59. 

 3. Deretter vil Eco Mode begynne å sammenligne energiprisen på hver "side" av den planlagte timen. Her; 22:00 og 01:00. Den vil alltid velge det billigere alternativet. 
  Merk: Hvis prisen er den samme før og etter den planlagte timen, vil vi alltid velge venstre side (noe som kan bety et tidligere starttidspunkt. 

 4. Denne prosedyren vil gjentas til ønsket energi (kWh) er planlagt og oppnådd. 

Hvis du opplever at lading starter kort tid etter du plugger i kabel så kan det være fordi Eco Mode har beregnet at det vil være billigere totalt sett å lade da enn f.eks senere på kvelden. 


Aktivere Eco Mode i appen

Du kan aktivere Eco Mode i Zaptec-appen eller i Zaptec Portal. Dette vil påvirke alle ladestasjoner som er koblet til installasjonen din. Husk at strømforbruket på avstand kan variere med kjøretøy og utetemperaturer. 

Aktiver Eco Mode i Zaptec app

 1. Under Ladere, trykk på din installasjon
 2. Trykk på Zaptec Tjenester og deretter Eco Mode
 3. Velg din vanlige avreisetid og hvor mye energi (kWh) du trenger til det gitte tidspunktet. Du kan også velge prissone
 4. Trykk Aktiver 

Neste gang du skal lade vil du se at laderen lyser grønt. I appen kan du se at ladingen kan være planlagt å starte på et senere tidspunkt.

Du kan også endre detaljene for forbruket ditt så ofte du vil. For eksempel hvis kjørelengden din avviker fra innstillingene dine på bestemte dager, kan du enkelt deaktivere Eco Mode for en enkelt ladeøkt i appen. Når det er en aktiv ladeøkt som Eco Mode er tilgjengelig for, vil en på/av-knapp for Eco Mode være tilgjengelig i dashbordet. Trykk på Start lading for å overstyre eller trykk på pause/stopp hvis du vil pause en sesjon. 

 

6.5-inch Screenshot 3.jpg6.5-inch Screenshot 4.jpg

Aktiver Eco Mode i Zaptec Portal

 1. Gå til Installasjoner og klikk på din installasjon
 2. Klikk på Zaptec Tjenester og deretter Eco Mode
 3. Under SMART ECO MODE velger du din vanlige avreisetid og hvor mye energi (kWh) du trenger til det gitte tidspunktet. Du kan også velge prissone
 4. Trykk på Lagre 

Screenshot 2023-08-19 at 12.24.40.png

Ofte stilte spørsmål om Eco Mode

Hvordan fungerer Eco Mode og Zaptec Sense?

Når den brukes sammen med Zaptec Sense, vil Zaptec Sense beskytte hovedsikringen mens lading med Eco Mode foregår. Når det er sagt er ikke dette noe vi anbefaler. En utfyllende forklaring finner du her

 

Fungerer Eco Mode sammen med tredjeparts løsninger som f. Eks Tibber eller Enegic? 

Nei. Zaptec må kontrollere installasjonen fullt ut for at Eco Mode skal fungere som normalt. Hvis du aktiverer Eco Mode, er det ikke lenger mulig å gjøre endringer i den tilgjengelige strømmen ved å bruke den offentlige APIen. 

 

Fungerer Eco Mode på hjemmeinstallasjoner med mer enn en Zaptec Go lader? 

Ja. Når Eco Mode er aktivert vil det påvirke alle laderne som er installer på installasjonen, uavhengig av hvor mange. Eco Mode bruker den manuelle effektstyringen (L1, L2, L3) for å utsette starten. 

 

Tar Eco Mode hensyn til ladetilstanden (SoC), batterinivået til bilen? 

Nei. Laderen eller Eco Mode vet ikke den nøyaktige ladetilstanden (SoC), og vil derfor ignorere den faktiske ladningen til batteriet. Dette kan føre til litt forvirring når:

 • Bilen trenger mindre eller mer kWh enn Minimum energi er satt til.
 • Hvis bilen krever mindre enn minimumsenergi, vil økten være ferdig i begynnelsen av den planlagte Eco Mode økten. Potensielt lade på ikke optimale pristimer. 
 • Hvis bilen krever mer enn minimumsenergi, vil økten fortsette forbi Eco Mode planen til batteriet er 100% fullt. Lading vil bli gjort i begynnelsen av Eco Mode planen. Lader potensielt på ikke-optimale pristimer. 

 

Vurderes nettleietariffene når du bruker Eco Mode? 

Nei, nettleietaeriffene er ikke tatt i betraktning med denne funksjonen. Hvis du ønsker å unngå effekttopper, anbefaler vi å justere den tilgjengelige ladestrømmen slik at effekten (kW) begrenset. Dette kan du gjøre selv på installasjonsnivå eller på ladepunktet via Zaptec Portal. Logg inn med samme info som i Zaptec app > gå til Ladere > Innstillinger og endre maks ladestrøm. Per dags dato kan du ikke endre maks ladestrøm i Zaptec app, men dette vil komme snart.

 

Er Eco Mode tilgjengelig når laderen er satt i selvstendighets modus? 

Nei. Ingen av smartfunksjonene fungerer når selvstendighets modus er aktivert. 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
65 av 98 syntes dette var nyttig