Hur du administrerar Sense i Zaptec portalen

I denna guiden visar vi er hur man styr och monitorar Zaptec Sense i Zaptec portalen. 

Om ni inte redan har konfigurerat Sense kan ni läsa om hur ni gör detta i denna artikeln. Klicka här för installation av Zaptec Sense HAN. 

 

Vart hittar jag Zaptec Sense i Portalen?

För att se detaljer om Zaptec Sense i portalen, gå till Installation, välj Inställningar, och klicka på Effektstyrning. Anledningen varför det står Zaptec APM och inte Zaptec Sense, är för att vi inte har uppdaterat portalen med det nya produktnamnet ännu. 

☝️ Om ni inte har åtkomst till mer än en installation, kan ni hitta er Zaptec Sense genom att söka efter serienumret. Under fliken Installationer i portalen, använd sökfältet och skriv in → apm “kod”. T.ex apm "apm002816"

 

Under effektstyrning kan ni se inställningar och data rapporterad från er Zaptec Sense. 
Screenshot_2022-11-22_at_14.32.48.png

Sensor ID: Serienumret på modulen 
 
Huvudsäkring (A): Maximal ström tillåten på kretsen där energisensorn befinner sig. Detta är vanligtvis motsvarande installationens huvudsäkring, som namnet antyder. Det är möjligt att sätta detta värdet lägre än den fysiska strömbrytaren för att begränsa den totala energiförbrukningen ytterligare. Strömmen som är tillgänglig för laddning är mellanskillnaden mellan detta värdet och förbrukningen som mäts av energisensorn. Om huvudsäkringen är över 63(A), kommer skaleringsfaktorn vara synlig och du behöver då fylla in rätt värde.  
 
 
Skaleringsfaktor: Några AMS-sensorer kräver att det anges en skaleringsfaktor på mätningarna för att det skal ge rätt värden. Detta är bara om huvudsäkringen är över 63(A). Vänligen läs i AMS-dokumentationen för att se rätt skaleringsfaktor för er installerade hårdvara.  
Scaling_factor.png
 

Tillgänglig ström φ1, φ2 og φ3: Visar tillgänglig ström för laddning av elbil. Dessa värdena är de sista mätningarna under testperioden. Om en av faserna har ett lägre värde betyder det att byggnaden drar mer ström från den fasen. Det är den lägsta av de tre värdena som bestämmer laddningsströmmen. 

  • För ett IT 3-fas närverk måste ni ha tillräckligt med tillgänglig ström på 2 olika faser för att kunna ladda. 
  • För Go- laddare på en 3-fas installation, oavsett nätverkstyp, måste det vara tillräckligt med ström på alla faser för att kunna ladda. Eftersom att Go-laddarna inte kan fasbalansera, kommer de inte att kunna starta laddning förens det finns nog ström på alla faser. Detta är inte relevant för Zaptec Pro.  
     

Hur tolkar jag grafen?

kWh är en mätningsenhet för energi, medan kW är en mätningsenhet för effekt. I detta exempel när kW används visar det hur mycket ström som blir använt just där och då. När man refererar till begreppet kWh, visar det hur mycket energi som använts över en längre period (resultatet). 
image__1_.png

Kapacitet (kW)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.06.png:  Maximal ström tillåten på kretsen där elmätaren är placerad. Kontrolleras av värdet som är satt under huvudsäkringen (A) 

Total energi (kWh)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.13.png: Total energi använt i installationen. EV-laddning + annat

Ladd energi (kWh)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.17.png: Värden per timme. Visar hur mycket ström som används på ev-laddning 

Mätt effekt (kW)Screenshot_2022-11-22_at_20.11.23.png: Mätningarna från HAN-porten. Sense kan inte förhindra att andra tunga enheter blir använda på anläggningen. Till exempel kan du se på bilden att den gula grafen går över den sida linjen (kapaciteten på huvudsäkringen, något som betyder att förbrukningen på anläggningen är större än den maximala strömmen som är tillgänglig för att starta en laddning
 
 

Dynamisk effektvakt

Den dynamiska effektvakten är en värdefull tjänst för Pro-installationer med Zaptec Sense. Effektbalanseraren hindrar laddaren från att vara orsaken till effekttoppar, efter vad ägaren för anläggningen har angett som effektbudget.   
 

Hur fungerar det? 

Varje timme skickar vi ett meddelande med sista timmens energi till molnet. Dessa värdena används för att begränsa eller förhindra laddning i perioder då strömförbrukningen är hög och utsätter laddning till när strömförbrukningen sjunker. Genom att göra detta kan du undgå att den totala energin överstiger den definierade tariffgränsen, något som kan spara ägaren av installationen från att behöva betala en dyrare tariff än vad som är nödvändigt.  
 
Eftersom att vi endast kontrollerar laddsystemet kan vi inte garantera att byggnaden i sig inte förbrukar över en viss gräns, men vi kan förhindra laddsystemet från att överskrida satt gräns. 

 

Effektbudget:  
Konfigurera maximal effekt som laddsystemet kan addera utöver byggnadens strömförbrukning varje månad. Standardvärdet är 0 kW där laddningssystemet är begränsat till byggnadens maximala strömförbrukning.   
 

Rollover-procentandel:  
Detta visar hur mycket mer av byggnadens maximala kraft som kan överföras från en månad till den nästa. Standarden är att starta en ny period med 75% av förra månadens maximum. Screenshot 2022-11-23 at 09.52.03.png

Dynamisk effektgräns (kW): Visar effektbudget som begränsar laddsystemets effekt.  

 

Automatisk effektbegränsare (Gäller endast Norge)

Automatisk effektbegränsare är en värdefull tjänst för norska heminstallationer med Sense. Tjänsten är endast tillgänglig i Norge eftersom att effekttariffen inte gäller någon annanstans 

Denna funktionen hjälper er med att kontrollera kapacitetsnivån för effekttariffen ( infört i Norge 1 Juli 2022) genom att se till att laddningen inte bidrar till att överskrida den valda gränsen.  
 

För att aktivera denna fuktionen loggar du in på  portal.zaptec.com, går till installationen och trycker på fliken effektstyrning. Du måste också se till att Zaptec Sense / APM är tillkopplad. Detta kommer snart finnas tillgängligt under installationen i Zaptec-appen. 

Använd menyn till att specificera kapasitetsledet. Välj mellan 2-5 kW, 5-10 kW, 10-15 kW eller 15-20 kW. 

Kom ihåg att valet kommer att begränsa den tillgängliga laddströmmen för installationen. Om huvudsäkringen är på 63A och du väljer 5-10kW, kommer den effektiva strömbegränsningen att bli justerad till 25,1A istället för 63A. Detta betyder att det aldrig kommer att vara mer än 25,1A tilldelat för laddning av elbilar på installationen. Screenshot 2022-11-22 at 20.58.29.png

Når du har valt en av nivåerna, kommer detta meddelande att komma upp under huvudsäkringen (A) i portalen:

Screenshot 2022-11-23 at 09.17.21.png

Funktionen kommer också att vara synlig i grafen: Sense Graph Automatic power limit .png

Automatisk effektbegränsning (kW)Screenshot 2022-11-22 at 20.10.53.png: Visar kapasitetsledet. Gränsen beräknas från den valda kapasitetsnivån.  
 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
6 av 13 tyckte detta var till hjälp