Felsökning Zaptec Sense

Upplever du problem med konfigurering eller användning av Zaptec Sense? Kanske kan några av dessa felsöknings tipsen hjälpa.  När du upplever problem med Zaptec Sense, börja med att kolla att ljusdioderna lyser på modulen. Använd guiden i användarmanualen för att se vad färgen betyder. Om detta inte hjälper, prova att genomföra följande stegen: 

 1. Är HAN porten öppen?
 2. Är den kopplad till internet? 
 3. Matchar värdet inskrivet i portalen det som står i installationen? 
 4. Är huvudbrytaren över 63(A)? Om så är fallet, har skaleringen blivit korrekt? 
 5. Vilken typ av AMS är det? Kanske det behövs en extern strömkälla? 
 6. Är det en IT installation? Om så är fallet, se till så att det finns nog med ström på minst 2 faser. 
 7. Är laddaren kopplad på korrekt sätt? 

 

Det går inte att koppla Zaptec Sense via Zaptec app

Om ni är under installerings processen och ni inte får någon kontakt I appen med Zaptec Sense, säkerställ följande saker: 

 • Zaptec app har Bluetooth tillgång
 • Ni har den senaste app-versionen
 • HAN porten har blivit påslagen av nätverksägaren
 • Försök att koppla ifrån Sense från elmätaren, vänta 1 minut och prova igen

 

Zaptec Sense är offline 

Zaptec Sense är beroende av en internetuppkoppling för att kunna kommunicera med Zaptec portalen. Om Zaptec Sense går offline kommer det att se ut såhär i portalen, och strömtillförseln kommer att gå ned till minimum ström (på laddaren) för att undvika att en säkring går. 

 

Screenshot_2022-11-23_at_08.12.22.png

Det finns två anledningar som kan orsaka att Zaptec Sense går offline:
A: Zaptec Sense är inte konfigurerad i Zaptec appen

B: Zaptec Sense kan inte koppla sig online då Wifi nätverket inte uppfyller kraven och rekommendationerna från Zaptec

 

Felsökning:

 1. Logga in via Zaptec app och lägg till ett WiFi nätverk
 2. Kolla att WiFi uppfyller de krav och rekommendationer. Zaptec produkter kräver en 2,4 GHz tillkoppling och kan inte kopplas till ett 5GHz WiFi-nätverk


  Om Zaptec Sense lampan blinkar två gångerScreenshot_2022-11-23_at_07.56.03.png betyder det att den inte har mottagit någon IP adress. Med andra ord är den inte kopplad till internet.
  Men om Zaptec Sense lampan blinkar en gång Screenshot_2022-11-23_at_07.56.09.pngbetyder det att IP adressen är registrerad, men att det inte finns någon kontakt med molnet. I detta fallet kan det ha med nätverksspecifikationer att göra. 

 

 

Zaptec Sense rapporterar inte rätt mätningar

Om Zaptec sense inte ger rätt, eller några mätningar alls, kommer några felsöknings-strategier här nedan:

HAN porten är inte öppen

Se till så att HAN porten har blivit upplåst av nätverksägaren. Om detta inte har blivit gjort kommer Sense inte att kunna få någon data från HAN-porten. Ingen Mod-bus. 

Fel skaleringsfaktor

Om skaleringsfaktor är nödvändig, se till att värdet är korrekt. Scaleringsfaktorn hittar du på trafon. 

AMS Specifikationen är inte tagen I åtanke

Lista ut vilken typ av AMS som är installerad. Har smartmätaren några specifikationer som behöver tas i åtanke? T.ex Kamstrup mätare behöver en extern strömförsörjning. 

E-meterär felkopplad 

Se till så att e-mätaren är kopplad korrekt. 

För kunder med ett IT-3 nätverk kan detta ha skett under installationen för den nya AMS mätaren. På äldre mätare är det svårare att separera kablarna från varandra. Detta är eftersom att kablarna oftast har samma storlek (16kvd) och färg (svart) och inte är märkta med något. 

Vad som kan ha hämt, är att två kablar har hamnat på fel plats så att fas rotationen är L2-L1-L3 istället för L1-L2-L3. Om detta händer vid fasrotationen så är antagligen nästa del inte inkopplad på samma sätt som installatören har gjort. 
Problemet uppkommer när laddaren skickar ett kommando för att påbörja en laddning på L1, men det är inte samma fas som faktiskt blir använd. Detta kan resultera i att en säkring går så att användaren inte kan ladda över huvud taget. 


Detta är ett svårt fel att lösa för installatören, som tur är kan vi hjälpa med detta på distans. Om du tror att ni har detta felet, var god skicka en ticket till 3.rd line supporten. 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 30 tyckte detta var till hjälp