Hur man installerar Zaptec Go

Denna guide visar hur man installerar och aktiverar Zaptec Go. Det är dock inte en kopia av installationsmanualen och vi rekommenderar att du använder manualen under installationen. Ladda ner installationsmanualen här.

 

Installation

 • Installationen måste göras av en auktoriserad installatör
 • Zaptec Go kräver en strömbrytare och JFB Typ A.

Zaptec Go har inbyggt skydd mot likströmsjordfel (DC-skydd 6 mA), men det krävs att både laddaren och strömbrytaren är skyddade mot växelströmsjordfel. Därför behöver du ha en jordfelsbrytare av typ A monterad framför laddstationen.

 

 1. Montera laddningsstationen. Ta bort frontskyddet och se till att det är rakt och på rätt höjd. Minst 0,9 m från marken.
 2. Anslut strömkabeln (max 6mm2) till laddaren. Dra försiktigt ner täckplattan för att ta bort den. Täckplattan är lättare att ta bort om du försiktigt trycker på fästfliken samtidigt som du drar nedåt.

  mceclip0.png
 3. Anslut alla kablar och tryck fast alla spärrar ordentligt. När kablarna är säkert fastsatta, sätt tillbaka täckplattan och slå på strömbrytaren. Om du installerar laddaren på ett 3-fas IT- eller TT-nät (230V), se till att kontrollera om bilen stöder 3-fas laddning eller inte. Mer information finns här.

  mceclip1.png
 4. Slå på säkringen. Statusindikatorn kommer att lysa orange. Detta indikerar att laddaren är redo att konfigureras i appen.

Installation via Zaptec App

För att konfigurera Zaptec Go behöver du använda Zaptec-appen och följa dessa steg:

 1. Öppna appen och klicka på knappen Installera laddstation. Om du är inloggad, tryck på tre-punkts-symbolen från startsidan och klicka på Installera produkt.

  Login_app.pngGo_install_product.png

 2. Skanna QR-koden som finns inuti laddaren. Ange PIN-koden om det behövs. Se till att aktivera Bluetooth på din enhet.

  mceclip4.pngmceclip5.png

 3. Ange installationsdetaljer. Säkring till laddstationen, strömbegränsning och fasrotation (Välj vilken inkommande fas (L1, L2 eller L3) som är ansluten först i fasföljden).

  mceclip6.pngmceclip7.png

 4. Klicka på Spara.

Vill du kontrollera installationen innan du överlämnar laddaren?

Använd ditt Zaptec-konto för att komma åt inställningar från appen. Från startsidan, tryck på tre-punkts-ikonen, klicka på "Konfigurera produkt" och ange PIN-koden. Nu kan du kontrollera att laddaren är online, uppdatera firmwaren om det behövs och även testa RCD:n

Om du har installerat laddaren med ditt Zaptec-konto kan du komma åt laddaren i Zaptec Portal efter att den har registrerats av ägaren.

 

Konfigurationen görs av användaren

När en auktoriserad elektriker har avslutat installationen kan kunden registrera och aktivera laddaren i Zaptec-appen. Detta bör göras av ägaren av laddaren.

Screenshot 2023-05-04 at 13.12.42.png

 1. Öppna appen och logga in med ditt Zaptec-konto.

 2. Från startsidan, klicka på Lägg till ny.

 3. Skanna QR-koden och ange din PIN-kod. Denna hittar du i användarmanualen.

 4. Lägg till adressen och namnet på din laddare. Detta är särskilt viktigt om du har mer än en Zaptec Go.

  När detta är klart kommer laddaren automatiskt att läggas till i Zaptec Portalen.

mceclip8.png

 

Installation av flera laddare

Du kan installera upp till tre Zaptec Go-laddare per installation.

 • Varje Zaptec Go kräver en separat säkring (max 40A) och en separat jordfelsbrytare typ A (30mA). Alternativt en motsvarande "PSA".
 • Det ska vara samma storlek på säkringarna i installationer med flera laddare.
 • Laddarna kommer att kunna kommunicera genom molnet.

Vid fasrotation på en 3-fasinstallation måste du använda Zaptec-appen för att ange vilken inkommande fas (L1, L2 eller L3) som är ansluten till fas 1-terminalen på laddaren. Detta kan endast göras via "Installera produkt"-funktionen i Zaptec-appen.

Klicka här för mer information.

 

mceclip9.png

 

För installatören är installationsprocessen i appen densamma oavsett antalet laddare. Det är ägaren till installationen som kommer att kunna ansluta ytterligare laddare till adressen.

 

För att göra detta måste installationsägaren vara inloggad i Zaptec-appen:

 1. Öppna appen och logga in med ditt Zaptec-konto.

 2. Från Laddare, klicka på Lägg till ny.

 3. Skanna QR-koden på Zaptec Go-laddaren för att börja ansluta den andra laddaren.

 4. Koppla laddningsstationen till en befintlig adress i appen. Om du lägger till en tredje laddare, upprepa från steg 1.

mceclip10.png

Var denna artikel till hjälp?
57 av 114 tyckte detta var till hjälp