Internet och nätverkskrav for Zaptec chargers

Zaptec-laddare kräver en internetanslutning så att de kan kommunicera med molnet. Oavsett kommunikationslösning styrs alla smarta funktioner av ZapCloud (t.ex. last- och fasbalansering för Zaptec Pro).

Förväntad datatrafik för varje ZAPTEC Pro är ca 3 MB per dag. Varje laddstation använder ca. 5MB för varje utförd laddningscykel. 

Ladda ner nätverkskrav


Protokoller

  • 4G LTE-M1 eSIM från Telenor

  • WiFi 2.4GHz, IEEE 802.11 b / g / n (fast kanal 1 - 11)
    Minsta signalstyrka på varje laddningsstation: –75 dBm

  • Powerline (PLC) – HomePlug Green PHY®, 10 Mbit/s


Communication methods by charger type:

 

4G LTE-M1

WiFi 2.4 GHz 

PLC 

Zaptec Pro X X X

Zaptec Go

X X  

ZapCharger Pro (expired)

Only for
ZCS030772 → 31071
X X

Zaptec Home 4G (expired)

Only for ZCH04  X  

 

Zaptec-produkter stöder inte trådbunden nätverkslösning (RJ45)

Ladda ner nätverkskrav

 

Anslut till ett nätverk

1. Öppna Zaptec App

2. Klicka på Laddare och välj din laddstation

3. Klicka på Avancerade inställningar, använd din pinkod.

4. Välj vilken kommunikation du vill använda.

A) Wi-Fi -> Wi-Fi-nätverk -> Välj nätverk -> Skriv in lösenord -> Spara.

B) 4G -> Klicka på 4G -> Spara.

C) PLC -> Skanna QR på modulen -> Spara.

 

Nätverkssäkerhet

All trafik och kommunikation mellan laddningsstationerna och molnlösningen krypteras. Alla följande nätverkstjänster krävs för att ZAPTEC Pro ska fungera med ZAPTEC Portal. Alla nämnda portar är utgående och du måste öppna dem i aktiva brandväggar. ZAPTEC Pro ansluter till de nödvändiga tjänsterna utan att öppna inkommande portar, även om den ligger bakom NAT.

MQTT
TCP-port 8883: zapcloud.azure-devices.net

En anslutning till Azure IoT Hub, som använder MQTT över TLS, fungerar som den viktigaste kommunikationskanalen mellan ZAPTEC Pro och ZAPTEC Portal. Laddarens tillstånd skickas till ZAPTEC Portal, och den tar emot kontrollkommandon, t.ex. börja/ sluta ladda. Kommunikationen krypteras med TLS v1.2 och serverns certifikat verifieras av ZAPTEC Pro. Servern verifierar laddaren när den ansluter med ett unikt lösenord som genereras under produktionen. Mer information om Azure IoT Hub finns här: https:// docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/about-iot-hub

HTTPS
TCP-port 443 (flera domäner)

ZAPTEC Pro ansluter till ZAPTEC Portal med HTTPS för att hämta firmwareuppdateringar. Den här kommunikationen är krypterad. ZAPTEC Pro verifierar serverns certifikat innan uppdateringen hämtas, och själva firmwareuppdateringen verifieras kryptografiskt innan den installeras.

Följande domäner används under firmwareuppdateringar:

- zapcloud-api.azurewebsites.net

- devices.zaptec.com

- api.zaptec.com

Utgående portar

Port

Typ port

Domän(er)

123

UDP

no.pool.ntp.org

443

TCP

zapcloud-api.azurewebsites.net

devices.zaptec.com

api.zaptec.com

8883

TCP

zapcloud.azure-devices.net

53

DNS

DHCP
UDP-port 68

DHCP används i det lokala nätverket för att tilldela ZAPTEC Pro en IP-adress och IP-adressen för den DNS-server som ska användas. DHCP-server med tillräckligt antal IP-adresser – en för varje ansluten enhet

DNS
UDP-port 53

ZAPTEC Pro använder DNS för att hitta IP-adressen till de domäner som används för att kommunicera med ZAPTEC Portal.

Om DHCP-servern inte anger en DNS-server, eller om den inte svarar i tid, använder ZAPTEC Pro DNS-servern (eller DNS-servrarna) som anges av DHCP-servern, samt Googles (8.8.8.8) och Cloudflares (1.1.1.1) DNS-servrar.

NTP
UDP-port 123: no.pool.ntp.org

Om ZAPTEC Pros realtidsklocka inte går rätt kan laddningsstationen inte autentisera sig med ZAPTEC Portal. För att den interna klockan ska uppdateras måste ZAPTEC Pro anslutas till en NTP-server. Denna kommunikation går via UDP-port 123.

NTP-servern som ZAPTEC Pro använder är no.pool.ntp.org.

Värdnamnet som används för NTP är fast. Från och med idag kan det inte ändras av användaren.

Felsökning

Zaptec-enheter är designade för att automatiskt återansluta till Wi-Fi i händelse av ett fel.

Trådlösa internetanslutningar kan påverkas av flera yttre faktorer.

 

  • Internet anslutning
  • Täckning och signalstyrka
  • Extern påverkan som störningar
  • Lokala nätverksinställningar och nätverksutrustning

 

Om laddstationen inte har fått en ny IP-adress från nätverket kommer laddstationen själv tilldela en adress efter flera försök. Detta händer om IP-adressen går ut och inte längre är giltig.

En omstart tvingar laddstationen att försöka återansluta.

Du bör också starta om WiFi-förlängare, åtkomstpunkter eller repeater.

Efter omstart kommer systemet att starta om 2-3 minuter.

 

 

 Var denna artikel till hjälp?
27 av 70 tyckte detta var till hjälp