Powerline Communication (PLC)

 

Beskrivning av PLC-kommunikation

Powerline communication (PLC) är en kommunikationsmetod som använder det lokala elnätet (230 V) för att tillhandahålla internetanslutning till andra Powerline-enheter (laddningsstationer). PLC-modulen är alltså en kommunikationsomvandlare som omvandlar trådbunden internetanslutning (nätverkskabel) till internet via det lokala elnätet (Powerline).

 

Installation och anslutningar

 

Skjermbilde_2020-06-20_kl._00.03.09.png

Skjermbilde_2020-06-20_kl._00.13.05.png

1. Installation

Plc-kommunikationsmodulen monteras på DIN-skena. Om det är långt mellan fördelningscentralen och laddstationerna rekommenderas att plc-modulen installeras i en kapsling nära laddningsstationerna. Den totala kabellängden bör inte överstiga 80 meter.

2. Anslutet skydd

Det rekommenderas att installera en 10A-säkring före PLC-modulen. Modulen monteras ofta på en 63A grupp, men anslutningsterminalerna är 1,5-2,5 mm2. Monterar man en 10A-säkring innan PLC:n så kan man enkelt komma ner i rätt kabelarea.

Ett förkopplat skydd förenklar också eventuell felsökning och omstart av PLC-modulen.

3. Koppling

VIKTIGT: Använd endast anslutningskontakter märkta L1, N och PE.

Laddningsstationer kommunicerar med PLC via L1 och N, PLC-modulen bör därför inte anslutas med alla tre faser.

Det är viktigt att fasföljden är samma i hela laddningssystemet.

 

QR och konfiguration

Anslut laddningsstationerna till PLC-modulen med QR-kod.

1. Öppna Zaptec-appen

2. Välj de tre prickarna upp till höger

3. Välj "Configure Zaptec Devices" (konfigurera Zaptec-enheter).

4. Vänta tills Zaptec-appen söker efter tillgängliga laddningsstationer via Bluetooth.

5. Ange PIN-koden för den aktuella laddningsstationen.

6. Välj "PLC".

7. Välj "Scan network name".

8. Välj "Camera" för att skanna QR-koden från PLC-modulen alternativt så tar du en bild på QR-koden och väljer "Image gallery" när du står vid laddaren.

9. Skanna QR-koden, klicka på "spara" i det övre högra hörnet.

10. Laddningsstationen får nu IP-adressen från nätverket.

* Dessa steg upprepas för varje laddningsstation som ska anslutas till PLC-modulen.

OBS. PLC-modul som köpts efter november 2019 levereras förkrypterad med QR-kod.

Skjermbilde_2020-06-12_kl._01.34.21.png

 

Använd befintlig nätverksnyckel för eftermontering om laddningsstation

PLC-modul som köpts före november 2019 är utan kryptering och utan QR-kod.

Kopiera nätverksnyckeln från en laddningsstation online

1. Öppna Zaptec-appen

2. Välj de tre prickarna högst upp till höger.

3. Välj "Configure Zaptec Devices" (konfigurera Zaptec-enheter).

4. Vänta tills Zaptec-appen söker efter tillgängliga laddningsstationer via Bluetooth.

5. Ange PIN-koden för den aktuella laddningsstationen.

6. Välj "PLC".

7. Kopiera nyckeln från laddningsstationen

8. Följ sedan samma procedur på den nya laddaren och klistra in nätverksnyckeln i sista stycket under "set network key".

10. Tryck på "spara".

 

Felsökning av PLC

1. Kabelns totala längd

Kabellängden har en direkt effekt på laddningsstationernas signalstyrka.

Förutom att ha en PLC per grupp/slinga är det viktigt att beakta PLC-modulens placering.

Om försörjningen från elcentralen är placerad långt bort från laddningssystemet bör PLC-modulen placeras närmare laddningsstationerna.

Laddningsstationerna kommunicerar med PLC:n endast mellan L1 + N + PE.

Anslutning på terminalerna L2 och L3 leder till ökad kabellängd som enheterna försöker kommunicera över.

2. Antal anslutna enheter

En PLC-modul har en gräns för hur många enheter den kan kommunicera med. Om detta antal överskrids leder det till instabil kommunikation över PLC. Det är därför viktigt att isolera PLC-kommunikationen på varje kurs genom att kryptera PLC-modulen och tillhörande laddningsstationer.

Den allmänna rekommendationen är 20 laddningsstationer per PLC-modul.

Minimum en PLC-enhet per kabeldragning/bana.

3. Jordningsförhållanden

PLC-kommunikation använder jordförbindelsen för att positionera frekvensområdet.

Utan en jordanslutning kommer PLC-kommunikationsområdet att minskas avsevärt.

Om jordanslutningen är otillräcklig eller påverkas av externa faktorer (t.ex. jordfel) kan detta leda till att PLC:n inte kan upprätthålla tillräcklig signalkvalitet för stabil kommunikation.

4. Lokala strömavbrott

Buller från externa källor (t.ex. frekvensomvandlare etc.) kan vara svårt att kartlägga, men detta kan begränsas genom att installera ett filter före PLC-modulen.

5. Internetanslutning

Säkerställ att ni har en uppkoppling via kabeln som är ansluten till PLC-enheten genom att koppla in den i en dator. Det kan vara så att man behöver öppna en port i switchen dit nätverkskabeln är kopplad. Detta är fastighetsägarens/IT-ansvariges ansvar. Oftast kontaktar man ISP:n för att aktivera detta.

6. Visuell indikation på PLC-enheten

En korrekt installerad PLC indikerar "grönt-rött-grönt" på enhetens tre led-lampor. Den första indikerar att enheten har ström. Den andra indikerar (med rött ljus) att enheten "ser" andra PLC-enheter på slingan och den tredje indikerar att den är ansluten till en router eller switch och blinkar om det går trafik där (OBS! detta säkerställer inte att man har en internetuppkoppling, endast att man har kommunikation med switch/router).

Var denna artikel till hjälp?
29 av 43 tyckte detta var till hjälp