Lägg till installation i Zaptec Portal

Viktig information

All last- och fasbalansering sker i Zaptec-portalen, eller ZapCloud, vilket innebär att det är viktigt att se till att din ZapCloud-installation återspeglar kretsarna på din fysiska installation samt att du ansluter dina Zaptec-laddningsstationer till internet.

Om installationen inte konfigureras korrekt i portalen kan det leda till att säkringar löser ut, varningsmeddelanden, laddningsfel och andra oväntade laddningsbeteenden.

 

Lägg till installation

Är ditt företag en ny partner?
Kontakta din försäljningsrepresentant eller nå Zaptec Support.

 1. Logga in med din användarprofil på https://portal.zaptec.com.
 2. Välj fliken Installationer.
 3. Välj Lägg till installation.
 4. Ange namnet på installationen
 5. Ange adressen till installationens fysiska plats.
 6. Välj kategori
 7. Välj land
 8. Välj typ av anläggning
 9. Ange rätt typ av elnät
 10. Ställ in brytare för laddningssystem (A).
 11. Tryck på Lägg till

Lägg till kretsar

 1. Välj fliken Kretsar
 2. Ange kretsnamn
 3. Ange värdet för kretsbrytaren [A]
  Du kan minska värdet [A] för att undvika att överströmsskyddsbrytaren i uppströmsledet belastas fullt ut.
 4. Tryck på Spara

Valfria steg:

Redigera kretsen:
Välj kretsen och tryck på redigera.

Inaktivera en krets:
Välj kretsen och tryck på ta bort

Observera att om du avaktiverar en krets utan att först ta bort aktiva laddningsstationer kommer serienumren att "låsas" tills Zaptec Support manuellt tar bort dem.

 

Lägg till laddningsstationer

 1. Välj rätt krets
 2. Välj Lägg till ("+"-symbolen)
 3. Ange laddningsstationernas serienummer
 4. Namnge laddningsstationen. Vi rekommenderar att du använder parkeringsplatsnummer, lägenhetsnummer eller liknande identifierbara namngivningsmetoder.
 5. Tryck på Lägg till

Visa eller dölja inaktiverade laddningspunkter och/eller stationer:

 1. Markera Visa inaktiverade laddningspunkter som finns i det nedre vänstra hörnet.
 2. Deaktiverade laddningspunkter och/eller stationer är nu synliga.

Vad är skillnaden mellan ägare, användare och tjänsteåtkomst.

Användare

 • Användartillstånd på en laddare eller installation möjliggör laddning när autentisering krävs
 • Ger ingen översikt över installations- / laddningsstationen
 • Användare kan se debiteringshistoriken för alla sessioner som är registrerade på kontot
 • Zaptec Portal ger en översikt över vilka installations-/ laddningsstationer som användarrollen har tilldelats

 

Ägare

 

Laddnings station

 • Krävs för att hantera åtkomst, övervaka status och visa användardata.
 • Ägarbehörighet på en Zaptec -laddare låter dig se all laddningshistorik på laddaren
 • Fler funktioner tillgängliga i Zaptec Portal och App

Installation

 • Tilldelas användare som är inställda på att hantera anläggningar och fungerar som en kontaktpunkt med installatören
 • Visa laddningshistoriken för hela installationen
 • Skapa avgiftsrapporter, så att du kan fördela kostnaden för debitering
 • Hantera behörigheter
 • Ställ in autentisering
 • Uppgradera firmware
 • Prenumerera på varningsmeddelanden
 • Rollen tillåter dig inte att ändra tekniska inställningar för varken system eller laddstationer

 

Service

 • Krävs för att installatören ska kunna hålla reda på tekniska inställningar för system / laddstationer
 • Skapa nya installationer
 • Lägg till nya laddare
 • Aktivera energihanteringsfunktioner
 • Hantera teknisk inställning för installationer och laddare
 • Servicetillståndet är begränsat till auktoriserade installatörer och servicepartners
Var denna artikel till hjälp?
11 av 42 tyckte detta var till hjälp