Starta och sluta ladda

Hur man börjar ladda

Anslut fordonet till din laddare
Laddarens statusindikator lyser blått när fordonet är anslutet och redo att laddas.
Statusindikatorn börjar blinka blått när laddningen har börjat

 

Hur man slutar ladda

Statusindikatorn lyser grönt när laddningen är klar. För att avsluta laddningen kan du göra detta genom att koppla bort bilen från laddstationen.

 

Laddningen startar inte

Om statusindikatorn är gul beror det ofta på att den väntar på auktorisation. Gult ljus kan också betyda att laddaren väntar på tillgänglig ström på sitt laddningssystem eller att smart eco-läge är aktiverat.

 

Eco Mode

Eco Mode använder historiska prisuppgifter från Nord Pool för att se till att laddningen sker när elen är billigare. Lägg till uppgifter om när du vanligtvis behöver ladda ditt fordon och hur mycket energi du behöver via Zaptec-appen.


Eco Mode i Norge, Sverige, Danmark och Finland använder Nord Pools day-aheadpriser istället för historiska prisuppgifter.

Om användningsmönstret avviker från detta vissa dagar kan du helt enkelt avaktivera Smart Eco Mode via Zaptec Portal eller appen och använda det normala laddningsläget.


Du kan styra Eco Mode genom att ställa in avgångstid och minsta energi (kWh) i Zaptec Portal eller Zaptec-appen.


Eco Mode ingår i alla typer av Home-installationer, inklusive Zaptec Go-installationer.

Var denna artikel till hjälp?
134 av 682 tyckte detta var till hjälp