3- till 1-fasbalansering – Zaptec Pro

Zaptec-laddare som stöder dynamisk fasbalansering säkerställer den mest effektiva energianvändningen vid laddning. Tekniken kommer att fördela den tillgängliga energin mellan de uppkopplade bilarna, och balansera kraften på varje fas.

 

3 till 1-fas omkopplarström

Strömfunktionen för 3 till 1-fasbrytare används för att ställa in en gräns för omkopplaren från 3 till 1-fasladdning.

 


Logga in på Zaptec-portalen, gå till "Inställningar" och sedan "Strömhantering".

Kräver ägarens tillstånd för en installation.

 


Exempel: Om två bilar laddar på en installation med 32A tillgängligt, med en tilldelad ström på 16A vardera, kommer båda bilarna att uppleva 3-fasladdning. Om en tredje bil ansluter kommer den tillgängliga strömmen att minska och systemet växlar från 3- till 1-fas. Om strömbrytaren var inställd på 10A i detta fall skulle alla tre bilarna få 3-fasladdning.

Observera att om någon av bilarna i exemplet inte stöder 3-fasladdning är det mer effektivt att hålla inställningen på standard 15A, eftersom de skulle få 32A 1-fas vardera.

Bilde1.png

 

 

Max faser

Logga in på Zaptec-portalen, klicka på fliken "Inställningar" på laddstationsnivån.

 


Denna funktion i Zaptec Portal används för att begränsa max faser.

 


Exempel: Om en bil inte klarar 3-fasladdning på ett IT-elnät kan denna inställning användas för att begränsa max faser till "1", och laddstationen kommer aldrig att erbjuda 3-fasladdning.

Bilde1.png

Var denna artikel till hjälp?
22 av 43 tyckte detta var till hjälp