Kräver Zaptec Go en internetuppkoppling?

Nej.
 
1. Installatören konfigurerar strömkretsens strömstyrka och maximal laddningseffekt via Zaptec-appen.
2. Vrid på hjulet på laddningsstationen för att ange kretsampereage.

Vi rekommenderar att du använder alternativ 1 om du vill ansluta din Zaptec Go till internet vid något tillfälle.

Var denna artikel till hjälp?
42 av 135 tyckte detta var till hjälp