WiFi - Rekommendationer

Grundinställningar

  • Dedikerad router, använd inte ett befintligt nätverk
  • Endast 2,4Ghz, ej blandat med 5Ghz
  • Statisk kanal 1-11*
  • Statiska IP-adresser**
  • Minst -75dBm signalstyrka till varje laddare (kontrolleras via Zaptec Portal

*Vid installation med flera AP:s, se till att dom ligger på olika kanaler

**Konfigureras via routern

 

DHCP

Vid installation med dynamiska IP-adresser (DHCP) är det extra viktigt att nätverket är dedikerat. Om nätverket delas med andra så är det lätt att IP-adresserna tar slut vilket resulterar i att laddarna riskerar att tappa uppkoppling. Om lease time:n är för lång så kan det ta tid innan laddarna får en ny tilldelad IP-adress. Eftersom laddarna är individuellt uppkopplade så kräver varje laddare en egen IP-adress, så se till att det finns tillräckligt i DHCP:n.

 

Accesspunkt (AP)

Vid installation av accesspunkter, se till att använda rätt typ. Long range (LR) är bra utomhus och short range (SR) är bra inomhus. Ställ endast upp effekten på AP:erna vid behov så dom inte stör ut varandra. Sitter AP:en nära laddarna kan det i stället vara bra att sänka effekten. Se till att AP:erna ligger på olika kanaler. Vid flera AP:er så är det fördelaktigt att ”white lista” laddarnas MAC-adresser till respektive AP för att förhindra att laddarna ansluter till samma AP eller till en AP med låg signalstyrka. Hellre få bra placerade AP:er än många dåligt placerade. Läs noga i manualen hur den AP ni har valt ska placeras i den miljö dom ska installeras. AP:erna placeras ut så att laddarna har minst -75dBm (läs mer under ”RSSI”).

 

Router

ISP:n (Internet Service Provider) är den som levererar internet via tex en switch till fastigheten. För att ni eller kunden ska kunna kontrollera nätverket så rekommenderar vi att ni alltid sätter upp en egen router. Då har ni möjlighet att göra inställningarna enligt ovan. Använd alltid en industriell router som är stabil och lämpad för denna typ av installationer. Se till att ISP:n är informerad om hur ni har tänkt att sätta upp nätverket.

 

RSSI (Signalstyrka)

Signalstyrka mäts i dBm (decibel milli Watt) och är en logaritmisk skala. Det innebär att om RSSI:n sänks med -3dBm så halveras signalstyrkan. Höjs den med 3dBm så fördubblas den. Så även om skillnaden mellan -75dBm och -78dBm kan tyckas vara liten så är en signalstyrka på -78dBm hälften av -75dBm. Ha detta i åtanke vid placering av AP:er.

 

Tabell över olika signalstyrkor

-30 dBm

Extremt bra

 

-50 dBm

Utmärkt

 

-60 dBm

Väldigt Bra

 

-67 dBm

Bra

Gränsvärde för tex stream

-70 dBm

Svag

Gränsvärde för surf, e-post

-75 dBm

Svag

Gränsvärde för Zaptec

-80 dBm

Väldigt svag

 

-90 dBm

Extremt svag

 

☝️ Alla våra produkter använder WiFi-antenner som är tillåtna i enlighet med EMC-direktiv och föreskrifter. En mobiltelefon kommer dock att indikera en högre täckning eftersom mobiltelefoner inte är begränsade till samma EMC-direktiv och föreskrifter. Det betyder att en indikation på låg täckning på mobiltelefonen innebär att laddstationen har otillräcklig WiFi-täckning.

Miljö

När du sätter upp ett WiFi är det alltid viktigt att ta i beaktning hur det ser ut på platsen. Allt påverkar signalstyrka och signalkvalitet. Finns det rörliga delar som tex dörrar/grindar så kommer dom att påverka förutsättningarna. Bilar i ett garage förändrar förutsättningarna hela tiden. Vilket material det är i väggar, tak och golv påverkar också hur signalerna studsar. Varje plats är unik så gör alltid mätningar innan installationen så slipper du bli överraskad och i värsta fall behöva göra om installationen.

 

Summering

Detta är endast rekommendationer som baseras på hur man i allmänhet bygger ett stabilt WiFi. Detta är alltså inte unikt på något sätt för elbilsladdare. Om du känner dig osäker på hur du sätter upp ett stabilt nätverk så ta alltid hjälp av en IT-tekniker eller konsult.

Var denna artikel till hjälp?
24 av 38 tyckte detta var till hjälp