Vad är den rekommenderad installationshöjden för en Zaptec laddstation?

Det är viktigt att laddare installeras på en höjd som passar alla användare. Lagar och krav kan variera från land till land.

Om det inte finns några specifika riktlinjer så rekommenderar Zaptec att laddaren installeras med typ-2 uttaget minst 0,9m från parkeringsplatsens yta.


Enligt boverkets krav på tillgänglighet så rekommenderas att uttaget placeras högst 1,2m över parkeringsplatsens yta. Dessa föreskrifter baseras på plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.


Vid kontroll av höjd på laddstationen så mäter man från själva typ 2-uttaget på laddaren.

För mer information om kraven för tillgänglighet: boverkets hemsida.

Var denna artikel till hjälp?
8 av 11 tyckte detta var till hjälp